•  
  •  
 

Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal

Abstract

In this article, the author analyzes the positions of prominent figures in pedagogy on the need to prepare a child for school, as well as the technology of this process. The sayings of outstanding teachers about children, the development and expansion of their worldview about primary school are considered.

First Page

40

Last Page

47

References

1. Istoriya doshkol'noy pedagogiki. Khrestomatiya: Uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh institutov / Sost. Z.N.Borisova. - M .: Vysshaya shkola, 1990. –S. 18 – 43.

2. Il'yashchenko T., Obukhovskaya A., Stadnenko N. Podgotovka detey shestiletnego vozrasta k shkole (Sistema zanyatiy i uprazhneniy) / Nachal'naya shkola. - 2002. - №7. - S. 12 - 15.

3. Lapshina I.N., Litovchenko V.N. Doshkolyarik. Razvitiye rechevykh navykov u detey starshego doshkol'nogo vozrasta: Posobiye dlya vospitateley i roditeley budushchikh pervoklassnikov. - M .: ID Kalita, 2006. –S. 37 – 41.

4. Malenkova, L.I. Vospitaniye v sovremennoy shkole: Kn. dlya uchitelya-vospitatelya /L.I. Malenkova. – M.: Noosfera, 2009. – S. 243.

5. Kovalev, A.G. Lichnost' vospityvayet sebya /A.G. Kovalev. – M.: Politizdat, 2000. – S. 206.

6. Lip'yanskiy L.S., Drozhzhina T.V. Doshkol'nik: Bukvy, tsifry, chteniya i scheta v igrakh. - Khar'kov: Prapor, 1996. – S. 43 – 47.

7. Rusova S.F. Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya / Pod red. O.V.Prosviry. - M .: Prosveshcheniye, 1996. – S. 27 – 33.

8. Stupeni: Programma podgotovki detey k shkole / Sost. - G.A.Ivanitsya, G.I.Kolosins'ka, O.V.Lesina, L.S.Rusan, V.P.Telyachuk. - Vinnitsa: VOIPOPP, 2005. – S. 7 – 9.

9. Kupriyanov, B.V. Klassifikatsiya form vospitatel'noy raboty /B.V. Kupriyanov // Vospitaniye shkol'nikov – 2012. – №4. – S. 19-26.

10. Savchin M.V., Vasilenko L.P. Vozrastnaya psikhologiya: Nauch.posobiye. – K.: Akademiya, 2006. – S 360.

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.