•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

The concept of functional nutrition for the prevention of dental pathologies in all periods of life, which will satisfy the basic needs of life, will make it possible to effectively influence the functional properties of the body and counteract the development of diseases. In this connection, there is a need to assess the average daily diets of individual population groups to identify their possible optimization.

First Page

66

Last Page

74

References

1. Tutel'yan V.A. Kontseptsiya optimal'nogo pitaniya / V.A. Tutel'yan //Materialy VII Vserossiyskogo kongressa «Politika zdorovogo pitaniya v Rossii». M., 2003. S. 524–525. 2. Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke kolichestva potreblyayemoy pishchi metodom 24-chasovogo (sutochnogo) vosproizvedeniya pitaniya: Metod. rekomendatsii / Nauch.-issled. in-t pitaniya Ros. Akad. med. nauk. Sost. A.N. Martinchik, A.K. Baturin, A.I. Feoktistova, I.V. Svyakhovskaya. — M., 1996. 3. Metodicheskiye rekomendatsii po otsenki sostoyanii zdorov'ya studentov tekhnikumov i kolledzhey, svyazannykh s kharakterom pitaniya, utverzhdennyye ministerstvom zdravookhraneniya za №8\N-r\378 ot 06.05.2021 g. 4. SanPiN №0347-17 «Fiziologicheskiye normy potrebnostey v pishchevykh veshchestvakh i energii po polovozastnym i professional'nym gruppam naseleniya respubliki Uzbekistan dlya podderzhanii zdorovogo pitaniya». 5. Yevropeyskoye regional'noye byuro VOZ, Kopengagen, 2005. «Pitaniye i zdorov'ye v Yevrope, Novaya osnova dlya deystviy» (WHO regional publications. European series; No. 96). 6. Khimicheskiy sostav sostav pishchevykh produktov.Spravochnyye tablitsy pod red.A.A.Pokrovskogo.M.Pishchevaya promyshlennost', 1977, s.232

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.