•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Aim of the study: to assess the relationship between the degree of disturbance of the intestinal microbiota and dysbiosis, as well as endotoxinemia in various hemodynamic phenotypes of chronic heart failure (CHF). Materials and methods. The disturbance of the intestinal microbiota composition and changes in the degree of dysbiosis and endotoxin concentration in the blood serum and their interrelation with the course and severity of the disease were studied in 123 patients with CHF with reduced, intermediate and preserved left ventricular ejection fraction. Results. The aggravation of the violation of the composition of the intestinal microbiota in the form of a decrease in the number of normative obligate anaerobic microorganisms, in particular bifidobacteria, lactobacilli and lactose-positive Escherichias, and an increase in the number of conditionally pathogenic microorganisms - lactose-negative Escherichia, Staphylobacteriasis, and Candida phenotypes were determined. It was also found that the degree of intestinal dysbiosis and levels of endotoxinemia were associated with the severity of CHF. Conclusion. It is advisable to control the level of intestinal microbiota, the degree of dysbiosis and endotoxinemia to assess the effectiveness of the treatment for various hemodynamic phenotypes of CHF.

First Page

20

Last Page

37

References

1. Anixovskaya I.A. Dinamika konsentrasii endotoksina v sivorotke krovi u bol'nix s ostrim neoslojnyonnim Q-infarktom miokarda // Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental'naya terapiya. - 2015. - T. 59, № 3. - S. 55 - 61. 2. Arutyunov, G.P. Xronicheskaya serdechnaya nedostatochnost': strukturnie i mikrobiologicheskie izmeneniya v tolstoy kishke / G.P. Arutyunov, L.I. Kafarskaya, N.A. Savelov [i dr.] // Terapevticheskiy arxiv. – 2007. – T. 79., № 2. – S. 31–37. 3. Dolenc J. Pulmonary hypertension in patients with advanced heart failure is associated with increased levels of interleukin-6 / J. Dolenc, M. Šebeštjen, B. Vrtovec [et al.] // Biomarkers. – 2014. – Vol. 19, № 5. – Р. 385–390. 4. Egorova Ye.N. Dinamika faktorov sistemnogo vospaleniya i aminoterminal'nogo mozgovogo natriyureticheskogo propeptida pri lechenii xronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti / Ye.N. Yegorova, M.I. Kuz'mina, V.V. Mazur [i dr.] // Terapevticheskiy arxiv. – 2011. – № 1. – S. 56–59. 5. Egorova Ye.N. Mikrobiosenoz i aktivnost' vospalitel'nogo prosessa tolstoy kishki u bol'nix xronicheskoy serdechnoy nedostatochnost'yu / Ye.N. Yegorova, M.I. Kuz'mina, V.V. Mazur [i dr.] // Klinicheskaya medisina. – 2012. – T. 90, № 7. – S. 46–48. 6. Egorova Ye.N. Sistemnoe vospalenie v patogeneze xronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti / Ye.N. Yegorova, M.N. Kalinkin, Ye.S. Mazur // Tverskoy medisinskiy jurnal – 2013. – № 1 – S. 2-9. 7. Evdokimova A.G. Optimizasiya lecheniya bol'nix xronicheskoy serdechnoy nedostatochnost'yu ishemicheskogo geneza v sochetanii s alkogol'noy bolezn'yu pecheni / A.G. Yevdokimova, A.E. Radzevich, A.V. Tomova [i dr.] // Antibiotiki i ximioterapiya. – 2011. – T. 56, № 5–6. – S. 64–68. 8. Gadaev A.G., Ernazarov M.M., Kurbonov A.K., Turakulov R.I. Surunkali yurak yetishmovchiligi kechishida immun yallig‘lanish jarayoni xamda ichak mikrobiosenozining ahamiyati // Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019, №2. - S.13 – 17. 9. Galeev Yu.M. Metodi yadernoy medisini v izluchenii patogeneza bakterial'noy translokasii abdominal'nogo proisxojdeniya: avtoref. dis. … d- ra med. nauk: 14.01.13 / – Tomsk, 2011. – 51 s. 10. Grinevich V.B. Vklad kishechnoy mikrobioti v patogenez insulinorezistentnosti (obzor literaturi) / V.B. Grinevich, O.N. Tkacheva, L.V. Yegshatyan [i dr.] // Profilakticheskaya medisina. – 2015. – T. 18, № 1. – S. 54–58. 11. Koshman Y.E. Connective tissue growth factor regulates cardiac function and tissue remodeling in a mouse model of dilated cardiomyopathy / Y.E. Koshman, M.D. Sternlicht, T. Kim [et al.] // J. Mol. Cell. Cardiol. – 2015. – № 89. – Р. 214–222. 12. Liao P. H. Heat-killed Lactobacillus Reuteri GMNL-263 prevents epididymal fat accumulation and cardiac injury in high-calorie diet-fed rats / P.-H. Liao, W.-W. Kuo, D. J.-Y. Hsieh [et al.] // Int. J. Med. Sci. – 2016. – Vol. 13, № 8. – Р. 569– 577. 13. Maghsood F. Dual Effects of Cell Free Supernatants from Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus rhamnosus GG in regulation of MMP-9 by Up- Regulating TIMP-1 and Down-Regulating CD147 in PMA-differentiated THP-1 Cells / F. Maghsood, A. Mirshafiey, M.M. Farahani [et al.] // Cell. J. – 2018. – Vol. 19, № 4. – P. 559–568. 14. Mareev V.Yu., Fomin I.V., Ageev F.T. i dr. Klinicheskie rekomendasii OSSN – RKO - RNMOT. Serdechnaya nedostatochnost': xronicheskaya (XSN) i ostraya dekompensirovannaya (ODSN). Diagnostika, profilaktika i lechenie // Kardiologiya. - 2018. - Tom - 58. (№6). - S. 8 - 158. 15. Paleev F.N. Immunopatogenez serdechnoy nedostatochnosti u pasientov s infeksionno-immunnim miokarditom / F.N. Paleev, N.P. Sanina, A.I. Makarkov [i dr.] // Rossiyskiy kardiologicheskiy jurnal. – 2016. – № 1 (129). – S. 32–40. 16. Pan'kova M.N. Ingibitorniy effekt interleykina-1β na sokratitel'nuyu deyatel'nost' gladkix mishs kapsuli limfaticheskix uzlov / Pan'kova M.N., Lobov G.I. // Regionarnoe krovoobrashenie i mikrosirkulyasiya. – 2013. – T. 12. – № 3 (47). – S. 53–56. 17. Pasini E. Pathogenic gut flora in patients with chronic heart failure / E. Pasini, R. Aquilani, C. Testa [et al.] // JACC Heart. Fail. – 2016. – Vol. 4, № 3. – Р. 220–227. 18. Sandek A. Intestinal blood flow in patients with chronic heart failure: a link with bacterial growth, gastrointestinal symptoms, and cachexia / A. Sandek, A. Swidsinski, W. Schroedl [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2014 – Vol. 64, № 11. – P. 1092–1102. 19. Tang W.H. We are not alone: understanding the contributions of intestinal microbial communities and the congested gut in heart failure / W.H. Tang // JACC Heart Fail. – 2016. – Vol. 4, № 3. – P. 228–229. 20. Tereshenko S.N. Diagnosticheskaya znachimost' immunologicheskix markerov u bol'nix vospalitel'noy kardiomiopatiey / S.N. Tereshenko, A.A. Skvorsov, A.Yu. Shedrina [i dr.] // Rossiyskiy kardiologicheskiy jurnal. – 2017. – № 2. – S. 22–29. 21. Tkachenko Ye.I. Trofologicheskie aspekti noosferogeneza. K 90-letiyu so dnya rojdeniya A.M. Ugoleva / Ye.I. Tkachenko, S.I. Sitkin, L.S. Oreshko, O.I. Medvedeva // Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya. – 2016. – T. 2, № 126. – S. 4–13.Antonov I.B. Matrix metalloproteinases MMP-1 and MMP-9 and their inhibitor TIMP-1 as markers of dilated cardiomyopathy in patients of different age / I.B. Antonov, K.L. Kozlov, E.M. Pal'tseva [et al.] // Bull. Exp. Biol. Med. – 2018. – Vol. 164, № 4. – Р. 550–553. 22. Verbiskaya V.S. Disfunksiya slizistoy obolochki tonkoy kishki v posttravmaticheskom periode ushiba serdsa / V.S. Verbiskaya, O.V. Korpacheva, T.P. Xramix // Politravma. – 2011. – №3. – S. 84–88.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.