•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Bronchial asthma is one of the most common chronic diseases. Statistical indicators of the prevalence of asthma are based mainly on data obtained from the treatment of patients in medical institutions. Therefore, information on the prevalence of bronchial asthma does not correspond to reality, as many patients for various reasons do not go to medical institutions, the parents of the child have a negative attitude towards diagnosing a chronic disease, and doctors often do not diagnose bronchial asthma, especially in the early stages of development and in cases of mild diseases. Thus, according to the Healthcare data of the Tashkent region, a number of patients, especially those with mild bronchial asthma, did not establish the correct diagnosis at all in the childhood period, and in a significant proportion of patients with moderate and severe asthma, the correct diagnosis was made with a delay of 2-6 years from the onset of the disease.

First Page

70

Last Page

75

References

1. Dobrynina Ye.A., Vishnenva Ye.A., Alekseyeva A.A. i dr. Sovremennyye strategii terapii persistiruyushchey bronkhial'noy astmy u podrostkov //Pediatricheskaya farmakologiya – 2017 Tom 14 №5 – s.386-390 2. Yeliseyeva T.I., Balabolkin I.I. Sovremennyye tekhnologii kontrolya bronkhial'noy astmy u detey (obzor) // Sovrem. tekhnol. med.. 2015. №2. 3. Zhakov YA.I. Analiz vedeniya gruppy detey s bronkhoobstruktivnym sindromom v usloviyakh polikliniki // Problemy meditsiny v sovremennykh usloviyakh: sb. nauch. trudov po itogam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Kazan', 2015. - S. 93-95 4. Zhirnov V.A., Balashova Ye.A. Formirovaniye bronkhial'noy astmy u detey v zavisimosti ot vliyaniya antropogennykh faktorov // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 6. 5. Lebedenko A A. Dreyzina T.K. Analiz assotsiatsii polimorfnykh variantov genov faktorov rosta s riskom razvitiya bronkhial'noy astmy //Pul'monologiya.-2018.-№1.-S.7-12 6. Mizernitskiy YU.L. Differentsial'naya diagnostika i differentsirovannaya terapiya ostroy bronkhial'noy obstruktsii pri ORVI u detey rannego vozrasta // Prakt. meditsina. - 2014. - № 9 (85). - S. 82-88. 7. Mitskevich, S.E. Analiz effektivnosti primeneniya ribomunila u detey s persistiruyushchey bronkhial'noy astmoy //Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. - 2015. - T. 94, № 3. -S. 142-148. 8. Mukhammadova KH.KH., Umurova N.M., Khamdamov I.I. Osobennosti ostrykh allergicheskikh sostoyaniy u detey. prozhivayushchikh v ekologicheski neblagopriyatnom regione //Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk.- 2017. № 11-2.- S. 82-85. 9. Nenasheva N. M. Rol' antileykotriyenovykh preparatov v dostizhenii kontrolya bronkhial'noy astmy // Meditsinskiy sovet.- 2017. №18.S.44-49. 10. Nedel'skaya S.N., Yartseva D.A. Diagnostika bronkhial'noy astmy u detey rannego vozrasta: vozmozhnosti, problemnyye voprosy, differentsial'naya diagnostika //Zdorov'ye rebenka 2013 №2 (45) – s.108-111 11. Nurmamatova K.CH. Nekotoryye aspekty rasprostranennosti bolezney organov dykhaniya v respublike Uzbekistan //Vestnik Nauki i Tvorchestva. 2016. № 5 (5). S. 361-364. 12. Fedorov, I.A. Diagnostika bronkhial'noy astmy u detey, perenesshikh epizody ostrogo obstruktivnogo bronkhita v doshkol'nom vozraste, po rezul'tatam desyatiletnego nablyudeniya / I.A. Fedorov, O.G. Rybakova, O.G. Stepanov // Chelovek. Sport. Meditsina. -2017. - T. 17, № 1. - S. 28-35. 13. Sharipova N.S. Osobennosti rasprostranonnosti bronkhial'noy astmy v nekotorykh regionakh Respubliki Uzbekistan //Vestnik molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoy oblasti №4 (15) T.5 – 2016 – s.59-62 14. Shadzhanova N.S., Ismatova M.N. Rasprostranonnost' i prichinnyye faktory bronkhial'noy astmy v Bukharskoy oblasti // Zhurnal Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk -2017 №2-s.76-77 15. Asher M. I., Keil U., Anderson H. R. et al. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): rationale and methods. Eur Respir J 1995; 8: 483–491. 16. Bisgaard H; Jensen SM Bønnelykke K Interaction between asthma and lung function growth in early life // Am J Respir Crit Care Med.- 2012 Jun 01; Vol. 185 (11), pp. 1183-9 17. Bisgaard H., Szefler S. Prevalence of asthma-like symptoms in young children // Pediatr Pulmonol 2007; 42: 723–8. 18. Brigham EP. Diagnosis of asthma: diagnostic testing. // Int Forum Allergy Rhinol] 2015 Sep; Vol. 5 Suppl 1, pp. S27-30. 19. Brozek G. Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study / G. Brozek, J. Lawson, A. Shpakou et al. // BMC Pulm Med. - 2016 .-- Vol. 16, No. 1. - P. 11. 20. Moeller A., Carlsen KH. Monitoring asthma in childhood: lung function, bronchial responsiveness and inflammation. // Eur Respir Rev -2015 Jun; Vol. 24 (136), pp. 204-15. 21. Wenzel S. Severe asthma: from characteristics to pheno-types to endotypes. //Clinical & Experimental Allergy -2012 May;42(5):650-8.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.