•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

This article analyzes the literature data on diagnosis, planning and surgical treatment of patients with orbital floor fractures. Despite a significant number of works, the literature data on the choice of diagnostic, planning and surgical treatment are rather fragmentary and not systematized, which allows to orient the activity of the maxillofacial surgeon and scientific research on the development and improvement of diagnostic methods, planning and surgical treatment of orbital floor fractures.

First Page

33

Last Page

46

References

1. Arzhantsev A.P., Perfil'yev S.A. Spiral'naya komp'yuternaya tomografiya pri diagnostike zabolevaniy chelyustno-litsevoy oblasti i planirovanii khirurgicheskogo lecheniya // Sibirskiy med. zhurn. – 2010. – №3. – S. 69-70. 2. Boymuradov SH.A., Yusupov SH.SH. Diagnostika i lecheniye perelomov dna orbity // Visnik naukovix doslidzhen'. – 2017. – №3. – S. 5-8. 3. Grusha O.V. 500 plastik orbity: analiz oslozhneniy // Vestn. oftal'mol. – 2006. – №1. – S. 22-24. 4. Drozdova Ye.A., Bukharina Ye.S., Khakimova G.M. Diagnostika izolirovannogo pereloma nizhney stenki orbity pri tupoy travme // Vestn. OGU. – 2011. – №14 (133). – S. 99-103. 5. Yeolchiyan S.A., Potapov A.A. Rekonstruktivnaya khirurgiya kranioorbital'nykh povrezhdeniy // Vopr. neyrokhirurgii. – 2011. – №2. – C. 25-40. 6. Yepifanov S.A. Sovershenstvovaniye metodov khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh s travmoy orbity: Avtoref. dis. …kand. med. nauk. – M., 2012. – 21 s. 7. Yepifanov S.A., Balin V.N., Khrykov S.S., Rozberg Ye.P. Komp'yuternoye modelirovaniye v vosstanovitel'noy khirurgii sredney zony litsa // Med. vestn. Yuga Rossii. – 2014. – №4. – S. 120-124. 8. Katayev M.G., Yeolchiyan S.A., Tishkova A.P. Diagnostika i taktika lecheniya pri perelomakh orbity // Vestn. oftal'mol. – 2009. – №1. – S. 26-32. 9. Karayan A.S. Odnomomentnoye ustraneniye posttravmaticheskikh defektov i deformatsiy skulonosoglaznichnogo kompleksa: Dis. ... d-ra med. nauk. – M., 2008. – 134 s. 10. Kopetskiy I.S., Prityko A.G., Polunina N.V., Nasibullin A.M. Travmatizm chelyustno-litsevoy oblasti sredi naseleniya // Ros. med. zhurn. – 2009. – №6. – C. 3-6. 11. Lezhnev D.A., Davydov D.V., Kostenko D.I. MSKT vizualizatsiya implantatov i transplantatov pri plastike defektov i deformatsiy stenok orbity // Biotekhnosfera. – 2014. – №4. – S. 9-12. 12. Medvedev YU.A., Sergeyev YU.N. Primeneniye implantatov iz tkaney nikelida titana dlya konstruktsii peredney i bokovoy stenki verkhnechelyustnogo sinusa // Ros. stomatol. zhurn. – 2014. – №5. – C. 23-25. 13. Medvedev YU.A., Shamanayeva L.S. Primeneniye implantatov iz tkanevogo nikelida titana dlya rekonstruktsii nizhney stenki glaznitsy // Stomatologiya. – 2014. – №3. – C. 35-38. 14. Medvedev YU.A., Nikolenko V.N., Volkova V.A., Petruk P.S. Anatomo-topometricheskiye pokazateli nizhney stenki glaznitsy v travmatologii skuloglaznichnogo kompleksa // Ros. stomatol. zhurn. – 2015. – №4. – C. 9-12. 15. Nikolayenko V.P., Astakhov YU.S. Epidemiologiya i klassifikatsiya orbital'nykh perelomov. CH. 1. Klinika i diagnostika perelomov nizhney stenki orbity // Oftal'mol. vedomosti. – 2009. – №2. – C. 56-70. 16. Reshetov I.V. Rezul'taty ispytaniy titanovykh plastin s nanostrukturnym pokrytiyem v eksperimente // Onkokhirurgiya. – 2009. – №2. – S. 90-91. 17. Sandoval' KH.M., Gun'ko V.I. Khirurgicheskoye lecheniye bol'nykh s perelomami nizhney stenki glaznitsy // Vestn. RUDN. – 2009. – №3. – S. 66-70. 18. Khomutinnikova N. Ye., Durnovo Ye.A., Mishina N.V. Khirurgicheskaya reabilitatsiya patsiyentov s perelomami skuloglaznichnogo kompleksa i nizhney stenki orbity // Stomatologiya. – 2013. – №6. – C. 37-40. 19. Shangina O.R. Biomekhanicheskaya kharakteristika soyedinitel'notkannykh allotransplantatov dlya vosstanovleniya stenok orbity // Morfologiya. – 2016. – №3. – C. 234. 20. Yusupov SH.SH., Boymuradov SH.A. Khirurgicheskoye lecheniye perelomov dna orbity s 3D rekonstruktsiyey // Gospital'naya khirurgiya. – 2017. – №3. – S. 98-103. 21. Ahn H.B., Ryu W.Y., Yoo K.W. Prediction of enophthalmos by computer-based volume measurement of orbital fractures in a Korean population // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. – 2015. – Vol. 24, №1. – P. 36-39. 22. Bande C.R., Daware S., Lambade P. Reconstruction of Orbital Floor Fractures with AutogenousBone Graft Application from Anterior Wall of Maxillary Sinus: A Retrospective Study // J. Maxillofac. Oral Surg. – 2015. – Vol. 14, №3. – P. 605-10. 23. Blumer M. Influence of Mirrored Computed Tomograms on DecisionMaking for Revising Surgically Treated Orbital Floor Fractures // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2015. – Vol. 73, №10. – P. 1-9. 24. Castellani A. Treatment of orbital floor blowout fractures with conchal auricular cartilage graft: a report on 14 cases // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2002. – Vol. 60, №12. – P. 1413-1417. 25. Clauser L. Posttraumatic enophthalmos: etiology, principles of reconstruction, and correction // J. Craniofac. Surg. – 2008. – Vol. 19, №2. – Р. 351-359. 26. Cruz A.A., Eichenberger G.C. Epidemiology and management of orbital fractures // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2014. – Vol. 15, №5. – P. 416-421. 27. Dal Canto A.J. Comparison of orbital fracture repair performed within14 days versus 15 to 29 days after trauma // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. – 2012. – Vol. 24, №6. – P. 437-443. 28. Dubois L., Schreurs R., Jansen J., Maal T. Predictability in orbital reconstruction: A human cadaver study. Part II: Navigation-assisted orbital reconstruction // J. Craniomaxillofac. Surg. – 2015. – Vol. 43. – P. 242-250. 29. Kozakiewicz M., Szymor P. Comparison of pre-bent titanium mesh versus polyethylene implants in patient specific orbital reconstructions // Head Face Med. – 2013. – Vol. 29. – P. 230-238. 30. Kothari N.A. Incisions for orbital floor exploration // J. Craniofac. Surg. – 2012. – Vol. 23, №7. – P. 1985-1988. 31. Morrison C.S., Taylor H.O., Sullivan S.R. Utilization of intraoperative 3D navigation for delayed reconstruction of orbitozygomatic complex fractures // J. Craniofac Surg. – 2013. – Vol. 24. – P. 199-210. 32. Morong, S. Maxillary bone grafts for the repair of traumatic orbital floor defects // J. Otolaryngol. Head Neck. Surg. – 2010. – Vol. 39, №5. – P. 579-585. 33. Read R.W., Sires B. S. Association between orbital fracture location and ocular injury: a retrospective study // J. Craniomaxillofac. Trauma. – 2008. – Vol. 4, №3. – P. 10-15. 34. Repanos C. Manipulation of nasal fractures under local anaesthetic: a convenient method for the Emergency Department and ENT clinic // Emerg. Med. J. – 2010. – Vol. 27, №6. – Р. 473-474. 35. Smith B., Regan W.F. Blow-out fracture of the orbit; mechanism and correction of internal orbital fracture // Amer. J. Ophthalmol. – 1957. – Vol. 44, №6. – P. 733-739. 36. Takahashi Y., Nakakura S., Sabundayo M.S. Differences in Common Orbital Blowout Fracture Sites by Age // Plast. Reconstr. Surg. – 2018. – №6. – P. 522-540. 37. Zunz E. Traumatic orbital floor fractures: repair with autogenous bone grafts in a tertiary trauma center // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2012. – Vol. 70, №3. – P. 584-592.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.