•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Objective: analysis of the effectiveness of contact ureterolithotripsy and remote ureterolithotripsy in patients with large stones of the upper third of the ureter. Material and methods: Under supervision in the period from 2012 to 2014 there were 54 patients with urolithiasis aged 34 to 52 years who were admitted on an emergency basis to the urology department of the 1st Republican Clinical Hospital. Results: The results of treatment depend on the size of the stone. Contact ureterolithotripsy and distant ureterolithotripsy are most effective for stones larger than 0.5 cm. For larger stones, more repeated interventions, additional invasive procedures (catheterization, stenting, percutaneous nephrostomy) are required, the risk of inpatient stay increases. Conclusions: The use of innovative methods of treatment for urolithiasis, especially large-sized stones, makes it possible to achieve complete relief of the patient from stones, reduce the length of the postoperative rehabilitation period, and reduce the number of hospital days.

First Page

5

Last Page

11

References

1. Alyayev YU.G., Amosov A.V., Grigoryan V.A. i dr. Vozmozhnosti primeneniya Kanefrona N v urologii // Vrach. sosloviye. – 2006. – №8. – S. 25-32. 2. Dergachov A.I. Ul'trazvukovaya diagnostika zabolevaniy pochek i nadpochechnikov. – M., 2003. – 96 s. 3. Zhuravlev V.N., Bazhenov I.V., Zyryanov A.V., Vakhlov S.G. Maloinvazivnyye operatsii pri zabolevaniyakh verkhnikh mochevykh putey // Plenum pravleniya Rossiyskogo obshchestva urologov. – Yekaterinburg, 2006. – S. 514. 4. Martov A.G., Teodorovich O.V., Gallyamov E.A. i dr. Endoskopicheskaya ureterolitotomiya pri krupnykh kamnyakh verkhney treti mochetochnika // Urologiya. – 2011. – №5. – S. 50-55. 5. Sarkulova M.N., Kasimov N.K., Khayrli G.Z. Endoskopicheskiy metod udaleniya kamney mochetochnikov // Urologiya. – 2007. – №1. – S. 40-41. 6. Chan D.Y., Solomon S., Kim F.J., Jarret T.W. Image-guided therapy in urology // J. Endourol. – 2001. – Vol. 15. – P. 105-110. 7. Coll D.M., Varanelli M.J., Smith R.C. Relationship of spontaneous passage of ureteral calculi to stone size and location as revealed by unenhanced helical CT // A. J. R. – 2002. – Vol. 178. – P. 101-103. 8. Skolarikos A., Mitsogiannis H., Deliveliotis C. Indications, prediction of success and methods to improve outcome of shock wave lithotripsy of renal and upper ureteral calculi // Arch. Ital. Urol. Androl. – 2010. – Vol. 82, №1. – P. 56-63.

Share

COinS