•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

High frequency of scar skin pathology, the lack of schemes for highly effective treatment and prevention of scarring, increased demands on the quality of life of patients with scars make this problem urgent. Moreover, despite the increased interest of researchers in the problem of the morphogenesis of pathological scars it is necessary further study of it. Summarized the experience of using different methods of scars treatment with different etiologies and emphasized on combined treatment.

First Page

141

Last Page

157

References

1. Bogomolova Ye.B., Martusevich A.K., Klemenova I.A. i dr. Primeneniye sovremennykh metodov vizualizatsii v otsenke sostoyaniya i prognozirovanii razvitiya patologicheskikh rubtsov // Meditsina. – 2017. – №3. – S. 58-75. 2. Bragina I.YU., Altukhova T.N. Fizioterapiya rubtsov: obzor sovremennykh tekhnologiy // Eksper. i klin. dermatokosmetol. – 2009. – №5. – S. 30-38. 3. Guller A.Ye., Shekhter A.B. Rubtsy kozhi cheloveka: diagnostika, osnovannaya na morfologicheskikh dannykh // Eksper. i klin. dermatokosmetol. – 2005. – №6. – S. 11-16. 4. 4. Karapetyan G.E., Pakhomova R.A., Kochetova L.V. i dr. Lecheniye gipertroficheskikh i keloidnykh rubtsov // Fundament. issledovaniya. – 2013. – №3. – S. 70-73. 5. Klyuchareva S.V., Nechayeva O.S., Kurganskaya I.G. Patologicheskiye rubtsy v praktike dermatokosmetologa – novyye vozmozhnosti terapii preparatom «Egallokhit» («Galaderm») // Vestn. estet. meditsiny. – 2009. – №2. – S. 1-8. 6. Kovalevskiy A.A., Fedotov V.K., Pilipenko P.G., Dolgikh V.T. Lecheniye bol'nykh s posleozhogovymi gipertroficheskimi i keloidnymi rubtsami // Byul. sibirskoy meditsiny. – 2008. – №4. – S. 70-77. 7. Kovalova L.N. Sovremennyy differentsirovannyy pokhod k kompleksnomu lecheniyu i profilaktike rubtsov kozhi raznoy etiologii // Dermatovenerologiya. Kosmetologiya. Seksopatologiya. – 2016. – №1-4. – S. 188-198. 8. Filippova O.V., Afonichev K.A., Krasnogorskiy I.N. i dr. Kliniko-morfologicheskiye osobennosti sosudistogo rusla gipertroficheskoy rubtsovoy tkani v raznyye sroki yeye formirovaniya // Ortoped., travmatol. i vosst. khirurgiya detskogo vozrasta. – 2017. – T. 5, vyp. 3. – S. 25-35. 9. Filippova O.V., Krasnogorskiy I.N, Afonichev K.A, Baindurashvili A.G.Strukturnyye izmeneniya i kletochnyye reaktsii v posleozhogovoy rubtsovoy tkani u detey // Klin. dermatol. i venerol. – 2014. – №5. – S. 21-30. 10. Fistal' N.N. Profilaktika i lecheniye posleozhogovykh rubtsov. Aktual'ní problemi suchasnoí meditsini // Vísnik Ukraíns'koí medichnoí stomatologíchnoí akademíí. – 2013. – T. 13, vip. 1 (41). – S. 224-227. 11. Sharobaro V.I., Moroz V.YU., Yudenich A.A. i dr. Plasticheskiye operatsii na litse i sheye posle ozhogov // Klin. praktika. – 2013. – №4 (16). – S. 17-21. 12. Sharobaro V.I., Romanets O.P., Grechishnikov M.I., Bayeva A.A. Metody optimizatsii lecheniya i profilaktiki rubtsov // Khirurgiya. – 2015. – №9. – S. 85-90. 13. Shnayder D.A., Drobysheva K.O. Metod korrektsii rannikh i dlitel'no sushchestvuyushchikh gipertroficheskikh i keloidnykh rubtsov // Saratovskiy nauch.-med. zhurn. – 2014. – T. 10, №3. – S. 558-560. 14. Chernyakov A.V. Profilaktika i lecheniye patologicheskikh rubtsov v khirurgicheskoy praktike // Rus. med. zhurn. – 2017. T. 27. – S. 1-5. 15. Gold M.H., Berman B., Clementoni M.T. et al. Updated international clinical recommendations on scar management: part 1-evaluating the evidence // Dermatol/ Surg. – 2014. – Vol. 40, №8. – P. 817-824. 16. Lee J.H., Kim S.E., Lee A.Y. Effects of interferon-alpha2b on keloid treatment with triamcinolone acetonideintralesional injection // Int. J. Dermatol. – 2008. – Vol. 47. – P. 183-186. 17. Lee K.Ch., Dretzke J., Grover L. et al. A systematic review of objective burn scar measurements // Burns & Trauma. – 2016. – Vol. 4. – P. 14. 18. Liu W. Surgery and chemotherapy of keloids. Matherials of the 5th Japan Scar Workshop. – Tokyo (S.i.), 2010. – Р. 1-2. 19. Middelkoop E., Monstrey S., Van den Kerckhove E. The scars’ therapy: new practical recommendations // Вопр. реконстр. и пласт. хирургии. – 2013. – Vol. 44, №1. – P. 56-60. 20. Mustoe T.A., Cooter R.D., Gold M.N. et al. International advisory panel on scar management // Plast. Reconstr. Surg. – 2002. – Vol. 110. – P. 560-571. 21. Mutalik S. Treatment of keloids and hypertrophic scars // Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. – 2005. – Vol. 71. – P. 3-8. 22. Pikula M., Їebrowska M.E., Pobіocka-Olech L. et al. Effect of enoxaparin and onion extract on human skin fibroblast cell line – Therapeutic implications for the treatment of keloids // Pharm. Biol. Feb. – 2014. – Vol. 52, №2. – P. 262-267. 23. Viera H., Amini S, Valens W., Berman B. Innovative therapies in the treatment of keloids and hypertrophic scars // J. Clin. Aesthet. Dermatol. – 2010. – Vol. 3, №5. – Р. 20-26.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.