•  
  •  
 

Textile Journal of Uzbekistan

Article Title

THEORETICAL ANALYSIS OF CODUCTIVE HEAT TRANSFER IN DRYING DRUM

Abstract

The article analytically analyzes the process of conductive heat exchange between raw cotton and the surface of the drying drum, the main factors affecting the heat exchange between raw cotton and the surface of the drying drum and the formulas for their determination are given. A formula is recommended to determine the amount of heat produced by raw cotton in a conductive manner.

First Page

45

Last Page

49

References

1. M.S.Sodikov. Obosnovaniye parametrov i rejima raboti pitayushix ustroystv i sushilki s selyu intensifikatsii protsessa sushki xlopka-sirsa // Diss...k.t.n., Tashkent. 1984. 2. A.X.Kayumov. Povisheniye ravnomernosti sushki komponentov xlopka- sirsa putem optimizatsii temperaturnogo rejima // Diss. k.t.n., Tashkent, 1994. -177 s. 3. A.Parpiyev. Osnovi kompleksnogo soxraneniya kachestva volokna i povisheniya proizvoditelnosti pri predvaritelnoy pererabotke xlopka-sirsa// Diss…d.t.n., Kostroma-1990. 4. A.Q.Usmonqulov. Povisheniye effektivnosti protsessa sushki xlopka-sirsa v barabannoy sushilke. //Diss... k.t.n., Toshkent. 2002. 148. S. 5. M.A.Gapparova. Sovershenstvovaniye rejima sushki xlopka-sirsa v barabannoy sushilke s selyu maksimalnogo soxraneniya kachestva volokna.// Diss... k.t.n., Toshkent. 1999. Str. 161. 6. M.Raxmonov. Sovershenstvovaniye texnologii sushki xlopka-sirsa i razrabotka novoy barabannoy sushilki // Diss... k.t.n., Tashkent, 1985. 7. A.Q.Usmonqulov. Sozdaniye visokoproizvoditelnoy xlopkosushilnoy ustanovki i texnologii na osnove intensifikatsii teplomassaobmennix protsessov. Diss. d.t.n. Toshkent. 2016. Str.159-171. 8. A.Kayumov. The influence of drying regimes in moisture of raw cotton and its components // Journal of Textile Science & Engineering. SSHA. 2017. R. 1-4. 9. A.Parpiyev, M.Axmatov, A.Usmonqulov, M.Mо‘minov. Paxta xom ashyosini quritish. Toshkent: CHо‘lpon nashriyoti. 2009. B. 24-26. 10. G.I.Miroshnichenko. Osnovi proyektirovaniya mashin pervichnoy obrabotki xlopka Moskva. Mashinostroyeniye. 1972. 374 S.

This document is currently not available here.

COinS