•  
  •  
 

Textile Journal of Uzbekistan

Article Title

TO THE QUESTION OF THE DESIGN OF FUNCTIONAL CLOTHES WITH COMPRESSION EFFECT TO THE QUESTION OF THE DESIGN OF FUNCTIONAL CLOTHES WITH COMPRESSION EFFECT TO THE QUESTION OF THE DESIGN OF FUNCTIONAL CLOTHES WITH COMPRESSION EFFECT

Abstract

Scientific research aimed at studying the properties of highly elastic materials with compression effect, including knitted fabrics, widening the field of their application for functional types of clothing is actual. The development of new design methods based on the modeling of the compression effect on the athlete's body and the creation of new types of sportswear from local raw materials will provide athletes with comfortable clothing.

First Page

125

Last Page

131

References

1. YE.B. Koblyakova. Konstruirovaniye odejdi s elementami SAPR: Ucheb. dlya vuzov. M.: Legprombitizdat, 1988. 2. A.B.Kasimova, YE.I.Shin, F.U.Nigmatova. Proyektirovaniye sportivnoy odejdi iz visokorastyajimogo trikotajnogo polotna s uchetnom dinamicheskogo prirosta razmernix Problemi tekstilY. -Tashkent, 2013.-№ 2. – S. 68-73 3. A.V.Novikova. «Sovershenstvovaniye protsessa proyektirovaniya plotnooblegayushey odejdi na osnove issledovaniya svoystv visokoelastichnix materialov» »//diss… doktora texn. nauk, spetsialnost. Vladivostok, 2009. 4. A.B.Kasimova, YE.I.Shin, F.U.Nigmatova. Otsenka fiziologicheskoy komfortnosti xlopok-nitronovix trikotajnix izdeliy sportivnogo naznacheniya s kompressionnim effektom. Problemi tekstilya, 2016, № 4. 5. Jurnal «Istoriya sportivnogo trikotaja» «TEXTILE SPACE» 2017 vipusk № 4 avgust 16-21 s 6. Voyce, J. Elastic textiles / J.Voyce, P. Dafniotis, S. Towlson // Shishoo, R. (ed) Textiles in sport. – Cambridge, Woodhead Publishing in textiles, 2005.– 204p. 7. M.Senthilkumar. Dynamics of Elastic fabrics for sportswear / M. Senthilkumar, N. Anbuman // Journal of industrial textiles, 2011, 41(1), pp. 13-24. 8. V.N.Filatov. Uprugiye tekstilniye obolochki.–M.:Legprombitizdat, 1987. -248s.

This document is currently not available here.

COinS