•  
  •  
 

Textile Journal of Uzbekistan

Article Title

DEVICE FOR MEASURING THREADING THREADS FOR KNITTING KNITTING PLUSH INNOVATION

Abstract

In the article the new construction of instrument for measuring of thread tensile at plush knitting process on the double knitting machine. Its known, that at plush knitting plush loop length is more then ground loop length. As result tensile of plush thread increase and thread can break. That is why its given a lot attention to the problem of measuring thread tensile when knitting machine is working. Instruments for thread tensile measuring, which was developed and offered till today, could not measure tensile at machine working, but only in static position using special stands.

First Page

83

Last Page

87

References

1. V.P.Sherbakov. Prikladnaya i strukturnaya mexanika voloknistix materialov. -M.: «TISOPRINT», 2013 g. -304 s. 2. L.A.Kudryavin i dr. Laboratorniy praktikum po texnologii trikotajnogo proizvodstva. -M.: MGTU im. A.N.Kosigina «Mejdunarodnaya programma obrazovaniya», 2002 g., 474s. 3. Metodi i sredstva issledovaniya mexaniko-texnologicheskix protsessov tekstilnoy promishlennosti M., MGTU im. A.N.Kosigina OOO «Sovyaj Bevo», 2007., -646 s. 4. A.V.Truevsev. Prikladnaya mexanika trikotaja. Uchebnoye posobiye. –SPb, 2001, 94 s. 5. V.P.Sherbakov, N.S.Skulanova. Osnovi teorii deformirovaniya i prochnosti tekstilnix materialov. MonografiY. M.: 2008 g., 268 s. 6. G.I.Maxmudova, K.M.Xolikov, M.M.Mukimov, A.D.Djurayev. Osnovi texnologii virabotki formoustoychivogo plyushevogo trikotaja. –Tashkent: Izdatelstvo «Fan», 2014, -183 s. 7. Patent № FAP 01280. Ustroystvo dlya izmereniya usiliy, voznikayushix v otboynix zubyax kruglovyazalnix mashin. X.A.Xazratkulov, A.D.Djurayev, M.M.Musayeva, M.M.Mukimov. Zayavl.25.08.2015g. Opubl.28.02.2018, Byul. № 2. 8. N.Hanhadjaeva, M.Mukimov. “New Knitting Fabric Structure Made on Flat-Bed Knitting Machine” The Second International Symposium on Educational Cooperation for “Industrial Technology Education” 4.07-6.07.2008y r.353-364.

This document is currently not available here.

COinS