•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Article Title

THEORETICAL STUDIES OF SWIRLING FLOW RATES FOR A CONFUSER SECTION OF HIGH-PRESSURE VORTEX MINE SPILLWAYS

Abstract

The advantages of using a confuser section in the outlet part of the vortex spill wayare shown in the paper; they may be more rational in terms of ensuring cavitation-free operation of the flow swirler. An analytical method for calculating the aerated swirling flow in the confuser section of the vortex spillway is presented, as well as its correspondence to experimental results, which allow us to quickly and accurately conduct the distribution analysis of axial and tangential rates in the swirling flow along the length of the confuser at different taper angles.

References

1. VolshanikV.V., ZuykovaA.L., MordasovA.P. Zakruchennye potoki v gidrotekhnicheskikh sooruzheniyakh [Theswirling flowsin hydraulic engineering constructions] Moskow, Energoavtomizdat, Publ, 1990. 230 p. (in Russian). 2. Zuykova A.L.,Volshanik V.V. Analiticheskoe issledovanie struktury zakruchennego potoka vyazkoy neszhimaemoy jidkosti v tsilindricheskoy trube [Analytical research of structure of swirling flowsof a viscous incompressible fluid in a cylindrical pipe] Publ, 2001. 155 p. Moscow (in Russian). 3. Isakov Sh.R., Ruzmetov M.I., Khamidov A.A. Osesimmetrichyaya zadacha o raspredelenie scorosti i kontsentratsii v zakruchennom potoke dispersnoy smesi [Axisymmetrical problem on speed and concentration distribution in the swirlingflow of a dispersed mixture] The international conference «Modern problems of mechanics» Sankt-Petersburg, Publ, 2009. Part-1. Pp 36-42. (in Russian) 4. Jivotovskiy B.A. Gidravlika zakruchennykh potokov I ikh primenenie v gidrotekhnike [Hydraulics of the twirled streams and their application in hydraulic engineering] Dis. doct. tekhn. nauk. VNII, VODGEO, Publ, 1986. 325 p. Moscow (in Russian) 5. Jivotovskiy B.A. Zakruchennykh potok v tsilindricheskoy trube [The twirled stream in a cylindrical pipe] Tr. UDN. River hydraulics and hydraulic engineering, Publ, 1977. Pp 148-158. (in Russian) 6. Khanov N.V. Vikhrevye vodosbrosy s naklonnoy shakhtoy i tangentsial’nym zavikhritelem [Vortical spillways with inclined mineand tangential for swirler] Dis. Cand. Techn. Sci. MGMI, Publ, 1994. 169 p. (in Russian) 7. Yangiev A.A. Otsenka energogasyashey sposobnosti elementov otvodyashchego trakta vysokonapornykh vikhrevykh vodosbrosov [Estimation energy of clearing of ability of elements of a taking away path of highly pressure head vortical spillways] Avtorev. dis. kand. tekhn. nauk. MGMI, Publ, 1991. 19 p. (in Russian) 8. Yangiev A.A. Gidravlicheskiy raschet propusknoy sposobnosti vikhrevykh vodosbrosov [Hydraulic calculation of throughput of vortical spillways] Land improvement questions, Publ, №5-6, 2001. Pp 90-93. Moskow, (in Russian) 9. Yangiev A.A. Zakruchivayushchee ustroystvo shakhtnykh vodosbrosov [The twisting device of mine spillways] «Agricultural Uzbekistan» Publ, № 5, Tashkent, 2005. 35 p. (in Russian) 10. Yangiev A.A. Gidrodinamicheskoe modelirovanie aerirovannogo potoka v tsilindricheskoy trube [Hydrodynamic modelling of the aerated stream in a cylindrical pipe] «Agricultural Uzbekistan» Publ, Part-1, 2008. Tashkent, Pp 51-53. (in Russian) 11. Nigmatulin R.I. Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase environments] Nauka, Publ, 1987. 464 p. (in Russian) 12. Rakhmatulin Kh.A. Gazovaya i volnovaya dinamika [Gas and wave dynamics] MGU, Publ, 1962. 258 p. (in Russian) 13. Fayzullaev D.R., Umarov O.I., Shokirov A.O. Gidrodinamika odno I mnogofaznikh sred [Hydrodynamics of one and multiphase environments] Tashkent, Fan, Publ, 1980. 168 p. (in Russian) 14. Yangiev A.A. Sovershenstvovanie konstruktsiy, raschetnogo obosnovaniya i ekspluatatsionnoy nadezhnosti vikhrevykh shakhtnykh vodosbrosov vysokonapornykh gidrouzlov [Perfection of designs, settlement substantiation and operational reliability of vortical mine spillways of highly pressure head hydroknots] Avtorev. dis. doct. tekhn. nauk. Tashkent, Publ, 2016. 25 p. (in Russian) 15. Fayzullaev D.R., Gidromekhanicheskie modeli dvizhenie [Hydromechanical models of movement] Tashkent, Fan, Publ, 1985. 285 p. (in Russian) 16. Khamidov A.A., Khudoykulov S.I. Teotiyastruy mnogofaznykh vyazkikh zhidkostey [The theory of streams of multiphase viscous liquids] Tashkent, Fan, Publ, 2003. 140 p. (in Russian) 17. Khamidov A.A., Khudoykulov S.I., Makhmudov I.E. Gidromekhanika [Hydromechanics] Tashkent, Fan, 2008. 140 p. (in Russian) 18. Khamidov A., Bakiev M.R., Yangiev A.A., Opredelenie gidravlicheskogo coprotivleniya v trube pri techenii smesi vyazkikh zhidkostey. [Definition of hydraulic resistance in a pipe at a current of a mix of viscous liquids] Materials of the international conference of the textile industry. Publ, Pp 36-39. Moskow, (in Russian) 19. Yangiev A.A., Khamidov A. Zakruchennoe techenie smesi aerirovannogo potoka v tsilindricheskoy trube [The twirled current of a mix of the aerated stream in a cylindrical pipe] Journal «Agricultural» Publ, № 12, 2006. Pp 24-28. (in Russian) 20. Yangiev A.A., Khamidov A. Zavikhrennoe techenie aerirovannogo potoka v poluogranichennoy tsilindricheskoy trube [Zavihrennoe current of the aerated stream in the semilimited cylindrical pipe] Republican scientifically-practical conference «Problems of reliability and safety of hydraulic engineering constructions» 22-23 nov, 2006. Tashkent. TIIM. Publ, Pp 58-60. (in Russian) 21. Mirsaidov M., Sultanov., YarashevJ., Urazmuxamedov Z. Otsenka prochnost gruntovykh sooruzheniy [Estimation durability of soil constructions] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 63-69. (in Russian) 22. Bakiev M.R., Djabbarova SH.A., Masharipov U.X. Raschet polozheniya depressionnoy poverkhnosti v yadre kamenno-zemlyanoy plotiny vusloviyakh neustanovivsheysya fil`tratsii pri maksimal`nykh skorostyakh srabotki Tupalangskogo vodoxranilishcha [Position calculation депрессиz surfaces in a kernel of a kamenno-earthen dam in the conditions of an unsteady filtration at the maximum speeds сработки the Tupalang water basin] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 85-89. (in Russian) 23. Bakiev M.R., Yakubov K.T. Sravnitel`nye issledovaniya skorostey obratnogo i sputnogo potoka za poperechnymi beregozashchitnymi sooruzheniyami [Comparative researches of speeds of the return and the stream companion behind the cross-section protected protective constructions] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 60-62. (in Russian)

This document is currently not available here.

Share

COinS