•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article presents: a new design of a multi-functional working body for local application of liquid fertilizers, analytical dependencies of the kinematic mode indicator ensuring the discharge of liquid fertilizers on the speed of the unit, the working body parameters providing the necessary volume for placing liquid fertilizers on the root system of each tree determine the parameters of the working body with minimal energy expenditure when cutting the formation along its perimeter. The productivity of gardens and soil fertility is enhanced by the introduction of liquid fertilizers into the soil. The application of the prescribed rate of liquid fertilizers into the root system for each tree depends on the parameters of the working organ. On the basis of scientific research, the effect on the technological process of the following parameters of the working body is determined: the bit’s angle of 2γ and its angle of entry into the soil α, the angle of installation of the edges of the sides β in the direction of motion and relative to the vertical line ψ the bit width bу and its length li also, the width of the tank bc, the length of the lifting part of the warp lc and the descent lt. Parameters of the working body: 2γ=60°, α=26°, β=42°, ψ=30°, ξ=15°, bи=10 sm, lи=5,0-6,0 sm, bc=2,5 sm, lк=235 mm, lт=80 mm, В=300 mm, Н=360 mm.

References

1. Xmelev P.P., Tyarin G.G., Dushkin A.I. Spravochnik mekhanizatsiya rabot v vinogradarstve [Reference mechanization of work in viticulture]. Moscow: Agropromizdat, 1991. 117 р. (in Russian) 2. Djavakyans Yu.M. Nauchnye osnovy tekhnologii obrabotki pochvy v sadakh i vinogradnikakh [Javakyants Yu.M. The scientific basis of the technology of tillage in the gardens and vineyards] Tashkent: Fan, 2006. 3 р. (in Russian) 3. Margvelashvili A. V. Razrabotka tekhnologii i tekhnicheskikh sredstv dlya ochagovogo vneseniya navoznoy zhizhi v pochvu v intensivnykh sadakh [Development of Technology and Technical Means for Focal Incorporation of Slurry into the Soil in Intensive] Gardens: Author. dis. ... Cand. those. sciences. Tbilisi, 1991. 3 р. (in Russian) 4. Djavakyans Yu.M. Uzbekistonning bog va tokzorlarida tuprokka ishlov berish buyicha tavsiyalar [Recommendations for processing soil in Uzbekistan's gardens and vineyards]. Tashkent: 2006. Pp. 3-15.(in Uzbek) 5. Kovalev N.G., Glazkov I.K. Proektirovanie sistem utilizatsii navoza na kompleksakh [Designing manure utilization systems at the complexes]. Moscow: Agropromizdat, 1989. Pp. 9-11. (in Russian) 6. Medovnik A. Orudiya dlya obrabotki pochvi v mezhduryad`yakh sada. J [Tools for tillage in the inter-garden spacing. J]. "The Arsenal of the Farmer" (Russia) No. 10., 2008. Pp.10-11. (in Russian) 7. Alyoxin A.V. Obosnovanie parametrov rezhimov raboty rotatsionnogo rabochego organa dlya obrabotki pochvy v intensivnykh sadakh [Justification of the parameters of the operating modes of the rotational working body for tillage in intensive gardens].: Author's abstract. dis. ... Dr. tech. sciences. Michurinsk: MichAU. 2010, 21 р. (in Russian) 8. Musurmonov A.T. Razrabotka novykh i sovershenstvovanie sushchest-vuyushchikh tekhnicheskikh sredstv dlya obrabotki pochvy, vneseniya udobreniy, zashchity sadov ot bolezney i vrediteley: Otchet o NIR KA-3-008 /SamSXI/ [Development of new and improvement of existing technical means for tillage, fertilization, protection of gardens against diseases and pests]. Samarkand. 2015. 135 р. (in Russian) 9. Musurmonov A.T. Obosnovanie tekhnologii i skhem universalnoy mashin dlya obrabotki pochvy v mezhduryadyakh sadov [The substantiation of the technology and scheme of the universal machine for tillage in the inter-row gardens]. Bulletin of the ČGAA - Chelyabinsk, 2012, No.60 Pp. 68-72. (in Russian) 10. Xojiev A. Razrabotka novykh i pererabotka deystvuyushchikh normativ-nykh dokumentov na programmy i metody ispytaniy dlya novykh i sovershenstvovannykh sushchestvuyushchikh tekhnicheskikh sredstv dlya vozdelyvaniya sadov [Development of new and processing existing regulatory documents on programs and test methods for new and improved existing technical means for cultivation of gardens]. Report on SRW KA-3-026 (UzGCITT) Gulbahor, 2016. 63 р. (in Russian) 11. Manov L., Gogova K., Dimov S., Stoychev V. Mekhanizatsiya na obrabotkata na pochvovata v redovete na ovoshchnite gradini [Mechanization of tillage on the soil in redovete on vegetable grow]. Selskostop. tech. Bulgaria. 1968. Vol. V, No. 8. Pp.71-85. 12. Dastgheib F., Frampton C. Weed management practices in apple orchards and vineyards in the South Island of New Zealand. New Zeal. J. Crop. Hort. 28, 2000, Рp. 53-58. 13. Kushnazarov X. Bog va tokzorlarda ishlatiladigan tekhnika vositalari [Equip-ment for garden and vineyard].Tashkent. "Mekhnat", 1985.Pp. 148. (in Uzbek) 14. T.S.Xudoyberdiev, A.N.Xudoyorov Intensiv boglar uchun unversal agregat [Unversal aggregate for intensive gardens] "Agriculture of Uzbekistan" magazine, Tashkent, 2017. No.7 (in Uzbek) 15. T.S.Xudoyberdiev, A.N.Xudoyorov, B.Razzakov, M.Yuldasheva. Intensiv bogdorchilikda kuchatlar kator oralariga bakhorgi ishlov beruvchi kombinatsiyalashgan universal agregatni tekhnologik ish zharayoni [In the field of intensive gardening, a combination combine seedlings are used to process the combined universal aggregate with technological process] Journal Irrigatsiya va melioratsiya 2017, No.(8). Pp.50-51. (in Uzbek) 16. Blednyx V.V. Ustroystvo, raschet i proektirovanie pochvoobrabatyvayu-shchikh orudiy [Device, calculation and design of tillage tools] Chelyabinsk: Chelyabinsk State Agrarian Academy, 2010. 201 p. (in Russian) 17. Sineokov G.N., Panov I.M. Teoriya i raschet pochvoobrabatvayushchikh mashin [Theory and calculation of tillage machines]. Moscow.: Mechanical Engineering. 1977. 328 p. (in Russian) 18. Xudayarov B.M., Quziev U.T. Suyuk organik ugitni tukilish davomiyligini agregat kharakat tezligiga mosligini ta’minlash [ Provision of continuity of liquid organic fertilizer to speed of aggregate flow] Journal "Irrigatsiya va melioratsiya ". Tashkent, 2018. No. 1 (11). Pp.47-50. (in Uzbek) 19. Xudayarov B.M., Quziev U.T. Tuprokni uloktirish masofasini ishchi organ ulchamlariga boglikligi [Dependence of soil clearance on size of worker body] Journal "Agro ILM". Tashkent, 2018. Special edition. 56 p. (in Uzbek) 20. Quziev U.T., Xudayarov B.M. Suyuk organik ug‘itni lokal kuyadigan ishchi kism parametrlarini aniqlash [Determination of the parameters of the working surface of the liquid fertilizer in the local area] Journal "AGRO ILM". Tashkent, 2018. Special edition. 61 p. (in Uzbek)

Share

COinS