•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The estimation of aggression of a filtrational stream in a dam body has great value at maintenance of stability of a dam of a water basin and its parts. In article gradients of a filtrational stream, the analysis of the reasons of their change on cross-section section on an example of a dam of the Tashkent water basin are studied. High gradients in a kernel (0,75) and their gradual decrease in a body and a drainage of a dam (0,55-0,031) are noted. The water chemical compound in piezometers is analysed, aggressive influence of sulphatic salts on piezometers, in particular, their corrosion is studied. Researches note sulphatic aggression of water to concrete constructions and acceleration corrosionpiezometers. The list of action for regular supervision for piezometers is resulted to enter survey of a condition of filters piezometers, their possibility elimination of corrosion processes

References

1. Alekin O.A. Osnovy gidrokhimii [Hydrochemistry bases] Gidrome- teoizdat, Leningrad. Publ, 1970. 443 p. (in Russian) 2. Aravin V.I., Nosova O.N. Naturnye issledovaniya fil’tratsii [Natural rese-arches of a filtration] Energiya, Leningrad. Publ, 1969. 256 p. (in Russian) 3. Asarin A.E., Semenkov V.M. Raschetnye-pavodki i bezopasnost‘ plotin [Settlement high waters and safety of dams] Hydraulic engineering building, Publ, 1992. No 8. Pp 55-57. (in Russian) 4. Zakon Respubliki Uzbekistan «O bezopasnosti gidrotekhnicheskikh sooruzheniy» [About safety of hydraulic engineering constructions]. Tashkent, Publ, 1999.(in Russian) 5. Postanovlenie Kabinete Ministrov Respubliki Uzbekistan ot 16.11.99 goda №499. Polozheniyе «O tsentralizovannom obsledo-vanii i otsenke tekhnicheskogo sostoyaniya gidrotekhnicheskikh sooruzheniy v Respublike Uzbekistan» [About the centralised inspection and an estimation of a technical condition of hydraulic engineering constructions in Republic Uzbekistan]. Publ, 03.10. Tashkent, 2001. No.03-4-245. (in Russian) 6. Muxamedov A.M. Ekspluatatsiya nizkonapornykh gidrouzlov narekakh, transport-iruyushchikh nanosy [Operation of low pressure head hydroknots on the rivers transporting deposits (on an example of Central Asia)]. Tashkent, Fan, Publ, 1976. 237 p. (in Russian) 7. Mirsaidov M., Sultanov., Yarashev J., Urazmuxamedov Z. Otsenka prochnosti gruntovykh sooruzheniy [Estimation durability of soil constru-ctions] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Specialnumber, Tashkent, 2018. Pp 63-69. (in Russian) 8. Bakiev M.R., Djabbarova SH.A., Masharipov U.X. Raschet polozheniya depressionnoy poverkhnosti v yadre kamenno-zemlyanoy plotiny v usloviyakh neustanovivsheysya fil`tratsii pri maksimal`nykh skorostyakh srabotki Tupalangskogo vodokhranilichsha [Position calculation dеprеssiz surfaces in a kernel of a kamenno-earthen dam in the conditions of an unsteady filtration at the maximum speeds the Tupalangsky water basin] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 85-89. (in Russian) 9. Bakiev M.R., Yakubov K.T. Sravnitel`nye issledovaniya skorostey obratnogo i sputnogo potoka za poperechnymi beregozachshitnymi sooruzheniyami [Comparative researches of speeds of the return and the stream companion behind the cross-section protected protective constructions] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Specialnumber,Tashkent, 2018. Pp 60-62. (in Russian) 10. Spravochnik proektirovshchika Gidrotekhnicheskie sooruzheniya [Hydraulic engineering constructions] Podred. Nedrigi V.P. Moskow, Stroyizdat, Publ, 1983. 453 p. (in Russian) 11. KMK 2.06.05-98. Plotiny iz gruntovykh materialov [Dams from soil material]. Goskomitet po arxitektura i stroitel’stvu, Tashkent, Publ, 1998. 200 p. (in Russian) 12. KMK 2.02.02-98 Gidrotekhnika inshootlarining zaminlari [Bases hydraulic engineering a construction] Tashkent, Publ, 1998. 210 р. (in Uzbek) 13. Malik L.K. Chrezvychaynye situatsii, svyazannye s gidrotekhnicheskim stroytel’stvom [The emergency situationsconnected]. Hydraulic engineering building. Publ, 2009. No12. Pp 1-16. (in Russian) 14. Mirtsxulava TS. E. Nadyozhnost’ gidromeliorativnykh sooruzheniy [Reliability of hydromeliorative constructions] Moskow, Publ, 1974. 366 p. (in Russian) 15. Reznikov A.A., Mulikovskaya E.P., Sokolov I.Yu. Metody analiza prirodnykh vod [Methods of the analysis of natural waters] Moskow, Publ, 1970, 488 p. (in Russian) 16. Bakiev M.R., Tursunov T.N., Kaveshnikov N.T. Gidrotekhnika inshootlaridan foydalanish [Operation hydraulic engineering a construction] Tashkent, Publ, 2008. 460 р. (in Uzbek) 17. Gol’dberg V.M. Vzaymosvyaz’ zagryazneniya podzemnykh vod i prirodnoysredy [Interrelation of pollution of underground waters and environment] Gidrometeoizdat, Leningrad.Publ, 1987. 248 p. (in Russian) 18. KMK 2.06.08-97 Gidrotekhnika inshootlari. Beton va temirbeton tuzilmalari. [Hydraulic engineering constructions. Concrete and reinforced concrete structures] Uzbekiston Respublikasi davlat arxitektura va qurilish qumitasi, Tashkent, Publ, 1998. 78 р.(in Uzbek) 19. KMK 2.07.02-97 Daryo va suv omborlaridagi gidrotekhnika transporti inshootlari [Hydroelectric transmission facilities in rivers and reservoirs] Tashkent, Publ, 1996.78 р. (in Uzbek) 20. KMK 2.06.04-97 Gidrotekhnika inshootlarida buladigan yuklanish va ta’sirlar [Loads and effects in hydraulic structures (through waves, ice and ships)] Tashkent, Publ, 1998. 89 р. (in Uzbek) 21. Otsenka kachestva vody po otnosheniyu k betonu provoditsya po normam i tekhnicheskim usloviyam: N 114-54 Beton gidrotekhnicheskiy [Concrete hydraulic engineering. Signs and norms of aggression of water-environment] Tashkent, Publ, 2000. 90 р. http:www.meganorm.ru. (in Russian) 22. SN 249-63 Priznaki i normy agressivnosti vody-sredy dlya zhelezo-betonnykh konstruktsiy [Signs and norms of aggression of water-environment for ferro concrete designs] Tashkent, Publ, 2000. 96 р. http:www.meganorm.ru. (in Russian) 23. SN 266-63 Pravila zashchitypodzemnykh metallicheskikh sooruzheniy ot korrozii [Rules of protection of underground metal constructions from corrosion] Tashkent, Publ,1998.195 р. (in Russian)

Share

COinS