•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Article Title

СУВ ХЎЖАЛИГИДА ДАВЛАТ СЕКТОРИ ВА ХУСУСИЙ СЕКТОР ҲАМКОРЛИГИ ШАКЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МОҲИЯТИ ҲАМДА АФЗАЛЛИКЛАРИ

Abstract

The water resources are the stragegic resource for socio-economical developing of the community. Devel-opment of the water management system is arranged by the modernization of present structure and organizing of the state-private partnership. The article presents financing the budget for external water management actions.

First Page

83

Last Page

88

References

1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2008 ЙИЛ 19-МАРТДАГИ ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН “2008-2012 ЙИЛЛАРДА СУҒО- РИЛАДИГАН ЕРЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ ДАВЛАТ ДАСТУРИ ТЎҒРИСИДА” ПҚ-817-СОНЛИ ҚАРОРИ. 2. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ «СУВ ХЎЖАЛИГИНИ БОШҚАРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКО- МИЛЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА»ГИ 320 СОНЛИ ҚАРОРИ. 21-ИЮЛЬ 2003 ЙИЛ. 3. СУВ ЎЗБЕКИСТОН КЕЛАЖАГИ УЧУН МУҲИМ ҲАЁТИЙ РЕСУРС. UNDP, ЎЗБЕКИСТОН, ТОШКЕНТ 2007. (UNDP, 2007). 4. ДЖАЛАЛОВ С.Ч., МИРЗАЕВА М.С., СУВ РЕСУРСЛАРИ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА СУҒОРМА ДЕҲҚОНЧИЛИКНИ РИВ- ОЖЛАНТИРИШ ИҚТИСОДИЁТИ. -Т.: ТИМИ, 2008, 160 Б. 5. АБДУЛЛАХАНОВ Р. А. СУВ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ. //Ж. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЙ АХБОРОТНОМАСИ. 2000. №10-11. 2-5 БЕТЛАР.

This document is currently not available here.

Share

COinS