•  
  •  
 

The Scientific Journal of Vehicles and Roads

Abstract

The article presents the criteria for assessing the provision of transport services to passengers in the city public sector. As the main criterion for the provision of services in the church environment, the time spent by passengers to navigate on the road and the organizers of it were taken. Based on these criteria is based on the parameters of the transport service provision to passengers.

First Page

23

Last Page

26

References

1.Blatnov M.D. Passajirskiye avtomobilniye perevozki. M.: Transport 2011.-222 s. 2.GOST R 51006-96 Gosudarstvenniy standart Rossiyskoy Federatsii uslugi transportniye termini i opredeleniY. 3.Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke “Obrazsoviy marshrut”. Tashkent., TADI-2013.-11 s. 4.Velmojin A. V. i dr. Effektivnost gorodskogo passajirskogo obshestvennogo transporta : Monografiya / A. V. Velmojin, V. A., Gudkov, A. V. Kulikov, A. A. Serikov; 5.Volgograd, gos. texn. un-t. - Volgograd, 2002. - 256 s. 6.Dang Xay Le Razvitiye sistemi gorodskogo passajirskogo transporta obshego polzovaniya: na primere g. Xanoya, Vyetnam. Diss. na soiskaniye kand. tex.nauk. M.: 2010.181 s.

Share

COinS