•  
  •  
 

The Scientific Journal of Vehicles and Roads

Abstract

The article analyzes the order of movement of buses, increases the efficiency of passenger transportation in the public sphere in the city of Tashkent, reduces the number of private cars, pollution of the city ecology, the costs of Organization of Traffic Safety, profitability of automobile enterprises engaged in passenger transportation, etc.k. the highways solve the loading problems. Issues arising at" tashshahartransxizmat " JSC were considered in the coverage of their solutions. In increasing the efficiency of Transport, the main focus is on the wide introduction of information and communication technologies, as well as the selection of bus routes and the automation of Public Transport Management. Calculations on the modes of movement and operation of buses in the selected directions were carried out on the basis of a graphoanalytic method, and the need for buses was determined on the basis of passenger traffic data. On the routes, the bus driving modes were experimentally checked, the break times, the technical speed and the operational speed were set at the stops. The issue of assessing the operational efficiency of the passenger bus, omillarni study affecting it is topical.

First Page

18

Last Page

22

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziѐyevning “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” Toshkent, “Xalq so‘zi” gazetasi 2017 yil 8 fevral 28(6722)-soni. 2. Kulmuxamedov J.R. va b. Avtotransport vositalarida yo‘lovchilar tashishni tashkil etish, T., “Ilm Ziyo”, 2016 – 160 b. 3. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 244 b. 4. Butayev Sh.A. va b. Tashish jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish. T., “Fan”, 2009.-294b. 5. Butayev Sh.A., Sidiqnazarov Q.M., Murodov A.S., Qo‘ziyev A.U.. “Logistika: yetkazib berish zanjirida oqimlarni boshqarish” “Extrimum-Press”, 2012- 580 b. 6. Velmojin A.V., Gudkov V.A., Mirotin L.B. Teoriya organizasii i upravleniya avtomobilnыmi perevozkami: Logisticheskiy aspekt formirovaniya perevozochnыx prosessov. - Volgograd: RPK «Politexnik», 2001. - 179 s. 7. Ventsel Ye.S., Ovcharov L.A. Teoriya sluchaynыx prosessov i yeyo injenernыye prilojeniya: uchebnoye posobiye, 5-ye izd., ster. – M.: KNORUS, 2013. – 448 s. 8. Kovaleva N.A. Prostranstvenno-texnologicheskoye razvitiye gorodskix passajirskix transportnыx sistem.: Dis.kand.texn.nauk. – Rostov-na-Donu, 2015. – 140 s. 9. Shubenko K.A. Povыsheniye effektivnosti avtobusnыx perevozok s uchetom osobennostey ulichno-dorojnoy seti. Dis.kand.texn.nauk. – Oryol, 2017. – 127 s. 10. Abdullayev B.I. “Shahar avtobus yo‘nalishlarida transport xizmati sifat ko‘rsatkichlarini takomillashtirish” (PhD) dissertasiya 137 bet. 11.http://www.dissercat.ru 12.http://www.dissercat.com 13.http://www.sseu.ru/ 14.http://emsu.ru/ 15.https://guu.ru 16.www.tashbus.uz

Share

COinS