•  
  •  
 

Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers

Abstract

To determine the feasibility of warehouses for packaged goods, it is necessary to understand the main volumes of cargo traffic, as well as to determine the optimal placement of these objects. These questions are developed and solved in this study

First Page

129

Last Page

133

References

1. AO «Uztemirjulkontejner» [Elektronnyj resurs] – Akcionernoe Obshestvo «O'zbekiston temir jo'llari» – URL: http://railway.uz/ru/uslugi/konteynernye_perevozki/109/

2. Ilesaliev D.I. Obosnovanie proekta seti gruzovyh terminalov tarno-shtuchnyh gruzov / D.I. Ilesaliev // Nauchno-tehnicheskij vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016 – № 4. – p. 110-116

3. Ilesaliev D.I. Obyomy i napravleniya tarno-shtuchnyh gruzov v Respublike Uzbekistan / D.I. Ilesaliev, E.K. Korovyakovskij // Transport: problemy, idei, perspektivy: sbornik trudov LXXVI Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. – SPb.: FGBOU VPO PGUPS, 2016. – p. 162-166.

4. Kajgorodcev A.A. Problema vybora mesta razmesheniya logisticheskogo centra. Sushestvuyushie podhody k resheniyu / A.A. Kajgorodcev, A.N. Rahmangulov // Sovremennye problemy transportnogo kompleksa Rossii, 2011. – T. 1. – № 1. – p. 39-48.

5. Kurilov E.G. Nekotorye voprosy ekonomicheskoj effektivnosti perevozki sypuchih gruzov v kontejnerah / E.G. Kurilov, O.B. Malikov, D.I. Ilesaliev // Izvestiya Peterburgskogo universiteta putej soobsheniya. – 2016. – Tom 13. – Vyp. 4. – № 49. – p. 53-58.

6. Malikov O.B. Logistika paketnyh perevozok shtuchnyh gruzov / O.B. Malikov, E.K. Korovyakovskij, D. I. Ilesaliev // Izvestiya Peterburgskogo universiteta putej soobsheniya. – 2014. – № 4 (41). – S. 51-57.

7. Malikov O.B. Razvitiya paketnyh perevozok na poddonah / O.B. Malikov // Tehnicheskie nauki: teoriya i praktika. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. – M.: Mezhdunarodnyj centr nauchno-issledovatelskih proektov, 26-28 iyunya, 2014 – p. 79-86.

8. Rahmangulov A.N. Ocenka socialno-ekonomicheskogo potenciala regiona dlya razmesheniya obektov logistichekoj infrastruktury / A.N. Rahmangulov, O.A. Kopylova // Ekonomika regiona, 2014 – Vyp. 2. – № 38. – p. 254-263

9. Smehov A. A. Matematicheskie modeli processov gruzovoj raboty / A.A. Smehov. – M.: Transport, 1982. – 256 p.

10. Spisok stancij Akcionernoe Obshestvo «O’zbekiston temir yo’llari» [Elektronnyj resurs] – Akcionernoe Obshestvo «O’zbekiston temir yo’llari» – URL: http://railway.uz/ru/uslugi/gruzovye_perevozki/22/

11. Chislov O.N. Metody racionalnogo razmesheniya logisticheskih transportno-skladskih kompleksov i raspredeleniya gruzopotokov v krupnyh gorodskih aglomeraciyah / O.N. Chislov, V.V. Trapenov // Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putej soobsheniya, 2016. – Vyp. 1. – № 61. – p. 87-97

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.