•  
  •  
 

Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers

Abstract

The article gives a classification of methods for controlling the porous structure of materials. The parameters of the porosity of aerated concrete were investigated by the method of mercury porosimetry. The method of mercury porosimetry is based on the fact that a liquid that does not wet a solid penetrates into its pores only when exposed to external pressure. The total porosity of aerated concrete according to mercury porosimetry is 49.28%

First Page

3

Last Page

7

References

1. Lunkov A.E. Opredelenie poristosti gipsokartona metodom centrobezhnoj porometrii // Vestnik SGTU 2015. №3. S 55-58.

2. Karnauhov A.P. Adsorbciya. Tekstura dispersnyh i poristyh materia-lov: monografiya/ A.P. Karnauhov. – Novosibirsk: Nauka, 1999. – 469 s.

3. Mordasov D.M. Fizicheskie osnovy pnevmodinamicheskogo izmereniya poristosti veshestv/ D.M. Mordasov, N.A. Bulgakov, M.M. Mordasov// Vestn. Tamb. gos. tehn. un-ta. – 2009. – T. 15, №3. – S. 661–666.

4. Medvedeva, A.V. Metody kontrolya poristosti materialov(klassifika-ciya) / D.M. Mordasov, A.V. Medvedeva// Sovremennye tverdofaznye tehnologii: teoriya, praktika i innovacionnyj menedzhment: materialy III Mezhdunar. nauch.-innovac. molodezh. konf., 31 okt. – 2 noyab. 2011 g. / pod obsh. red. D.O. Zavrazhina. – Tambov, 2011. – S. 130-132.

5. Sloush, V.G. Opredelenie poristosti ogneuporov/ V.G. Sloush// Defektoskopiya. – 1988. – №7. – S. 71–75.

6. Plachenov, T.G. Porometriya/ T.G. Plachenov, S.D. Kolosencev. – L. : Hi-miya, 1988. – 177 s.

7. Bobyrenko, Yu.Ya. Pribor dlya opredeleniya plotnosti dispersnyh mate-rialov/ Yu.Ya. Bobyrenko// Zavod. lab. – 1965. – T. 31, №2. – S. 243–234.

Share

COinS