•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

We consider the problem of continuation the � − analytic function in to a domain by values of its sequential derivatives up to the (� − 1) -th order on a part of the boundary. The problem of inversion of a Cauchy type integral to a Cauchy integral for such functions is also considered.

First Page

3

Last Page

6

References

1. TeodoreskuN., Laderiveeareolaire .These, Paris, 1931. 2. Privalov I.I. Granichniye svoystva analiticheskix funksiy. M. Gostexizdat, 1950, 336s. 3. Fok V.A.,Kuni F.M. O vvedenii “gasyashyey” funksii v dispersionniye sootnosheniya //Dokl. AN SSSR, 1959, T. 127, № 6, S. 1195 – 1196. 4. Musxelishvili N.I. Singulyarniye integralniye uravneniya. M. Fizmatgiz, 1962. 600s. 5. M. B. Balk, Zuyev M.F. O polianaliticheskix funksiyax. UMN, 1970, Tom 25, S.203 – 226. 6. Lavrentyev M.M., Romanov V.G., Shishatskiy S.P. Nekorrektniye zadachi matematicheskoy fiziki i analiza. M. Nauka, 1980. 7. Ayzenberg L.A. Formulы Karlemana v kompleksnom analize. Perviye prilojeniya. Novosibirsk: Nauka, 1990. 8. Yevgrafov M.I. Analiticheskiye funksii. M. Nauka, 1991, 448s.

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS