•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

The elastic anisotropy parameter of noncentrosymmetric cubic crystals of bismuth silicate has been investigated. It is shown that they belong to crystals with the negative anisotropy of elastic moduli of the second order. Comparison of the experimental results with the values of the velocities of acoustic waves calculated through the introduced anisotropy parameter shows a good agreement.

First Page

26

Last Page

30

References

1. Kuleev, I.G., Kuleev I.I. Uprugie volny v kubicheskix kristallax s polojitelnoy i otritsatelnoy anizotropiey uprugix moduley vtorogo poryadka. FTT. 2007. T. 49, vыp. 3. S. 422-429. 2. Kuleev I.G., Kuleev I.I. Anizotropiya poglosheniya prodolnogo ultrazvuka v angarmonicheskix protsessax rasseyaniya v kubicheskix kristallax Ge, Si, InSb, MgO i KCl: rol zatuxaniya fononnyx sostoyaniy. FTT. 2010. T. 52, vyp. 7. S. 1377-1383 3. Truell R., Elbaum CH., CHik B. Ultrazvukovye metody v fizike tverdogo tela. Mir. M., 1972. 4. Delesan E.D., Ruaye D. Uprugie volny v tverdyx telax. Primenenie dlya obrabotki signalov. Nauka. M., 1982. 5. Axmedjanov F.R., Lemanov V.V., Nasyrov A.N. Poverxnosti akusticheskogo zatuxaniya v kristallax. Pisma v JTF, 1980. T. 6, vyp. 10, S. 589-592. 6. Bajac I.L., McNab A., Richter J., Wilkinson C.D.W. Attenuation of acoustic waves in lithium niobate. J. Acoust. Soc. Am. 1981. V. 69, No. 3. – p. 689-695. 7. Akusticheskie kristally. Spravochnik. Pod red. SHaskolskoy M.P. Nauka. M., 1982. 8. Sirotin YU.G., SHaskolskaya M.P. Osnovy kristallofiziki. Nauka. M., 1979. 9. YUshin N.K., Nasyrov A., Kim V.S. Anizotropiya akusticheskix poter v kristallicheskix zvukoprovodax ULZ. Jurnal texnicheskoy fiziki. 1986. T. 56, vyp. 8. S. 1643-1649.

Included in

Physics Commons

Share

COinS