•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

In this paper, we consider uniform estimates for oscillatory integrals with some phase functions depending on small parameters.

First Page

3

Last Page

6

References

1. Arnolld V.I., Varchenko A.N., Geseyn-zade S.M. Osobennosti differensiruemyx otobrajeniy. Klassifikatsiya kriticheskix tochek, kaustik i volnovyx frontov. M.J Nauka, 1982 g. 2. Varchenko A.N. Mnogogrannik Nyutona i otsenki ossilliruyushix integralov. \\ Funk. anal. i ego pril. 1976, t.10, vyp. 5. str. 13-38. 3. Ikromov I.A. Invariantnye otsenki dvumernyx trigonometricheskix integralov \\ Matem. sb., 1989, t.180. № 8. str.1017-1035. 4. Karpushkin V.N. Ravnomernye otsenki ossilliruyushix integralov s parabolicheskoy ili giperbolicheskoy fazoy. \\ Trudy sem.im. I.G.Petrovskogo. M.: MGU, 1983, t.9. str. 3-39. 5. Stein E.M. Harmonic Analysis: Real – valued methods, Orthogonality, and Oscillatory integrals. Princeton Univ.Press, 43, 1993.

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS