•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

Theory of non-stationary vibrations of three- layered viscoelastic plate from 2D statement of problem on the basis of exact solutions of the equations of the linear viscoelasticity theory in transformations is developed. The equations of symmetric vibration infinite three - layered plate concerning two principal functions which are bodies of displacements of some intermediate surface of a middle layer are received. The algorithm allowing to define of SSS by required functions unequally the of arbitrary layer of the plate is offered.

First Page

12

Last Page

21

References

1. Aleksandrov A.Ya., Kurshin L.M. Trexsloynyye plastinki i obolochki Prochnost, ustoychivost, kolebaniya. – M.: Mashinostroyeniye , 1968, t.2. S.245. 308. 2. Grigolyuk E.I., Selezov I.T. Neklassicheskiye teorii kolebaniy sterjney, plastin i obolochek I togi nauki i texniki. Ser. Mexanika deform. tveryx tel. – T. 5 – M.: VINITI, 1973, 272s. 3. Filippov I.G., Cheban V.G. Matematicheskaya teoriya kolebaniy uprugix i vayazkouprugix plastin i sterjney.-Kishinev: «Shtiinsa», 1988, 188 s. 4. Xudoynazarov X. X. Nestasionarnoye vzaimodeystviye silindricheskix obolochek sterjney deformiruyemoy sredoy.- T. Izd-vo med.lit. imeni Abu Ali Ibn Sina, 2003, 325 str. 5. Petrashen G.I., Xinen E.V. Ob injenernyx uravneniyax kolebaniy neidealno-uprugix plastin Truy MIAN. T. 95. – L.: Nauka, 1968,S. 151 – 183. 6. Mirzakobilov N.X. Kolebaniya trexsloynyx plastin chastnogo vida Diss. na sois. uch. st. kand. nauk.- Moskva, 1992 g., 139 s. 7. Petrashen G.I, Xinen E.V. Ob usloviyax primenimosti injenernyx uravneniy neidealnouprugix plastin Voprosy dinamiki teorii rasprostraneniya seysmicheskoy volny. № 11, M.: Nauka, 1971. S. 48-56.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS