•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

In this note we present a formula for the solutions of systems of first -order differential equations of elliptic type of a special class in an unbounded domain.

First Page

3

Last Page

7

References

1. Tarxanov N.N.. Ob integralnom predstavlennom resheniy sistem lineynyx differensialnoy uravneniy pervogo poryadka chastnyx proizvodnyx nekotoryye prilojeniyax. Nekotoryye voprosy mnogomernogo kompleksnogo analiza. –Krasnoyarsk, 1980. – str. 147- 160. 2. Yarmuxamedov Sh.. O zadache Koshi dlya uravneniya Laplasa. -Dokl. AN SSSR, T.235, № 2, 1977. – 281-283 str. 3. Yarmuxamedov Sh.. Integralnyx predstavleniya garmonicheskix funksiy mnogix peremennyx. DAN SSSR, T.204, № 4, 1972. – 799- 802 str. 4. Yarmuxamedov Sh., Abdukarimov A., Malikov Z.. O zadachi Koshi dlya sistemy ellipticheskogo tipa pervogo poryadka. Dokl. Ross. Akad. Nauk. Tom 323 (1992) №1. .

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS