•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article discusses the theoretical and practical problems of the courts applying the law on adoption cases, the participation of the prosecutor and the guardianship authority, the requirements and basis for the cancellation of adoption.

References

1. http://www.lex.uz/docs/271135#276425. 2. www.7ya.ru/article/Voprosy-sudebnogo-poryadka-rassmotreniya-del-ob-ustanovlenii-usynovleniya-udochereniya-detej/. 3. https://nrm.uz/contentf?doc=319220_postanovlenie_plenuma_verhovnogo_suda_respubliki_uzbekistan_ot_11_12_2013_g_n_21_o_praktike_primeneniya_sudami_zakonodatelstva_po_delam_ob_usynovlenii&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistan. 4. http://www.lex.uz/docs/271135#276464. 5. https://nrm.uz/contentf?doc=319220_postanovlenie_plenuma_verhovnogo_suda_respubliki_uzbekistan_ot_11_12_2013_g_n_21_o_praktike_primeneniya_sudami_zakonodatelstva_po_delam_ob_usynovlenii&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistan.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS