•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article reveals a brief historical development of administrative law in Uzbekistan. Also analyzed the implemented reforms in the field of administrative law. In particular, the introduction of a system of administrative courts, the adoption of the Law “On Administrative Procedures” and the Code of Administrative litigation. In addition, this article reveals the main directions of development of the theory of administrative law in Uzbekistan, which, until now, has mostly been limited to administrative offenses. The article presents the thesis that in developed foreign countries judicial practice and the development of the interpretation of laws in judicial practice play an important role in the development of the theory of administrative law. Based on this, recommendations are given on the development of the theory of administrative law in Uzbekistan. In particular, the need to maintain the relationship between theory and court practice through constant analysis of court decisions in the field of administrative law, the importance of training legal personnel based on case study of researching administrative court decisions, the importance of developing substantive administrative law, and developing new areas of positive administrative law.

References

1. J. Nematov. Legal problems of the judicial review on public administration in the Uzbekistan(1) – (6) – a comparative study in judicial review on public administration in the former Soviet Union – // Nagoya University Journal of Law and politics № 259 (December 2014) –P. 247-275, № 261 (March 2015) – P. 195-224, №263 (September 2015) – P. 323-356, №267 (September 2016) – P. 161-192, № 268 (December 2016) – P. 247-269, № 271 (March 2017) P. 127-155.; J. Nematov. Shadows of the Soviet Era in Modern Russian and Uzbek Administrative Law: Continuity and Transformation in the Judicial Review of Administrative Acts. // Jahrbuch für Ostrecht. Band 55 (2014). – P. 219-249. 2. “Everyone shall be entitled to legally defend his rights and freedoms, and shall have the right to appeal any unlawful action of state bodies, officials and public associations” (Article 44 of the Constitution of Uzbekistan). For the English translation of the Constitution of Uzbekistan see, http://gov.uz/en/constitution/#a1836 (accessed on 10.03.2014). In this article the term “administrative litigation” is used to indicate judicial review over administrative acts guaranteed by article 44 of Uzbekistan’s Constitution. 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 07.02.2017 g. № UP-4947 «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» (Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 16.10.2017 g., № 06/17/5204/0114). (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 07.02.2017, No. UP-4947 “On the Strategy for Action for the Further Development of the Republic of Uzbekistan”) 4. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21.02.2017 g. № UP-4966 «O merax po korennomu sovershenstvovaniyu strukturi i povisheniyu effektivnosti deyatelnosti sudebnoy sistemi Respubliki Uzbekistan» (Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 29.09.2017 g., № 06/17/5195/0033). (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 21.02.2017 No. UP-4966 “On measures fundamental improve the structure and increase the efficiency of the judicial system of the Republic of Uzbekistan”) 5. Zakon Respubliki Uzbekistan ot 06.04.2017 g. № ZRU-426 «O vnesenii izmeneniy i dopolneniya v Konstitutsiyu Respubliki Uzbekistan» (Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 14, st. 213). (Law of the Republic of Uzbekistan dated 06.04.2017 No. ZRU-426 “On Amendments and Additions to the Constitution of the Republic of Uzbekistan”) 6. Zakon Respubliki Uzbekistan ot 12.04.2017 g. № ZRU-428 «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Zakon Respubliki Uzbekistan «O sudax», Grajdanskiy protsessualniy i Xozyaystvenniy protsessualniy kodeksi Respubliki Uzbekistan» (Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 30.01.2018 g., № 03/18/463/0634) (Law of the Republic of Uzbekistan dated 12.04.2017 No. ZRU-428 “On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan“ On Courts ”, Civil Procedure and Economic Procedural Codes of the Republic of Uzbekistan”) 7. Zakon Respubliki Uzbekistan ot 08.01.2018 g. № ZRU-457 «Ob administrativnix protsedurax», Data vstupleniya v silu 10.01.2019 (Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 09.01.2018 g., № 03/18/457/0525). (Law of the Republic of Uzbekistan dated 08.01.2018 No. ZRU-457 “On Administrative Procedures”, enter into force from 10.01.2019) 8. Zakon Respubliki Uzbekistan ot 25.01.2018 g. № ZRU-462 «Ob utverjdenii Kodeksa Respubliki Uzbekistan ob administrativnom sudoproizvodstve», Data vstupleniya v silu 01.04.2018 (Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 26.01.2018 g., № 03/18/462/0626). (Law of the Republic of Uzbekistan dated 25.01.2018 No. ZRU-462 “On Approval of the Administrative Litigation Code of the Republic of Uzbekistan”, enter into force from 01.04.2018) 9. Konechno poka rano govorit, chto ZAP yavlyayetsya odnim iz peredovix, poskolku analiz dannogo zakona pokazivayet chto ZAP mojno otnosit k pervoy pokolenii zakonov ob administrativnix protsedurax. Sm.: Javier Barnes. Towards a third generation of administrative procedure. \\ Susan Rose-Ackerman, Peter L.Lindseth. Comparative administrative law: an introduction.// Comparative Administrative Law. Susan Rose-Ackerman, Peter L.Lindseth. Edward Elgar 2010. – P. 342-343. 10. Yorg Pudelka. Pravo administrativnix protsedur i administrativno-protsessualnoye pravo v gosudarstvax Sentralnoy Azii – kratkiy obzor sovremennogo sostoyaniya. Yejegodnik publichnogo prava 2015: Administrativniy protsess. – M.: Infotropik Media, 2015. – S. 63. (Jörg Pudelka. The law of administrative procedures and administrative procedure law in the states of Central Asia - a brief overview of the current state. // Public Law Yearbook 2015: Administrative Process. – M .: Infotropik Media, 2015. – P. 63) 11. See.: Shigeru Kodama. Reform of Administrative Procedure in Uzbekistan and Japanese Legal Assistance.// Administrative law reform in Uzbekistan experiences and problems from the legal viewpoint. Collection of seminar papers. Nagoya, 2008. – P. 5; Katsuya Ichihashi. Japanese approach to legal assistance to administrative procedure law in Uzbekistan// Administrative law reform in Uzbekistan experiences and problems from the legal viewpoint. Collection of seminar papers. Nagoya, 2008. – P. 35; Hiroto Tokuda. Cooperation between Japan and Uzbekistan in the sphere of implementation of administrative procedure law// Administrative law reform in Uzbekistan experiences and problems from the legal viewpoint. Collection of seminar papers. Nagoya, 2008. – P. 47; Muzraf Ikramov. Administrative procedures in Japan: opportunities for implementation into the legislation of Uzbekistan// Administrative law reform in Uzbekistan experiences and problems from the legal viewpoint. Collection of seminar papers. Nagoya, 2008. – P. 81. Cm.: Yorg Pudelka. Yens Deppe. Obщeye administrativnoye pravo v gosudarstvax Sentralnoy Azii – kratkiy obzor sovremennogo sostoyaniya. Yejegodnik publichnogo prava - 2014: “Administrativnoye pravo: sravnitelno-pravovie podxodi”. – M.: Infotropik Media, 2014. – S. 4; I.A.Xamedov, I.M.Say. Institut administrativnix protsedur v svete reformirovaniya administrativno-protsessualnogo prava v Uzbekistane. Yejegodnik publichnogo prava - 2014: “Administrativnoye pravo: sravnitelno-pravovie podxodi”. – M.: Infotropik Media, 2014. – S. 395. (See: Jörg Pudelka. Jens Deppe. General administrative law in the states of Central Asia - a brief overview of the current state. // Public Law Yearbook 2014: “Administrative law: comparative legal approaches”. - M .: Infotropic Media, 2014. – P. 4; I.A. Khamedov, I.M.Tsai. The institution of administrative procedures in the light of the reform of administrative procedure law in Uzbekistan. // Public Law Yearbook 2014: “Administrative law: comparative legal approaches”. – M .: Infotropic Media, 2014. – P. 395.) 12. Kühn, Zdenek. “The judiciary in Central and Eastern Europe: mechanical jurisprudence in transformation?” in Law in Eastern Europe 61, – P. 75. 13. Kühn, Zdenek. “The judiciary in Central and Eastern Europe: mechanical jurisprudence in transformation?” in Law in Eastern Europe 61, – P. 118 14. Kühn, Zdenek. “The judiciary in Central and Eastern Europe: mechanical jurisprudence in transformation?” in Law in Eastern Europe 61, – P. 130-135. 15. Kühn, Zdenek.“ Worlds Apart: Western and Central European Judicial Culture at the Onset of the European Enlargement, ” in The American Journal of Comparative Law, Vol. 52.No. 3 (2004). – P. 542-543. http://www.jstor.org/stable/4144478 (accessed 12.03.2014) 16. Kühn, Zdenek. “The judiciary in Central and Eastern Europe: mechanical jurisprudence in transformation?” in Law in Eastern Europe 61, – P. 132-134. 17. Kühn, Zdenek. “The judiciary in Central and Eastern Europe: mechanical jurisprudence in transformation?” in Law in Eastern Europe 61, – P. 142-143. 18. For example, see for case study in Russian law faculties in: Administrativnoye pravo: praktikum/ pod red. Yu.N.Starilova; Izd VGU, 2011 g. 19. Kühn, Zdenek. “The judiciary in Central and Eastern Europe: mechanical jurisprudence in transformation?” in Law in Eastern Europe 61, – P. 144-145. Also see, A. N. Vereyashagin, A.G.Karapetov, Yu.V. Tay. Puti sovershenstvovaniya pravotvorcheskoy deyatelnosti Visshego Arbitrajnogo Suda RF. Vestnik VAS RF. 6 (247) iyun 2013 g. – S. 42-43. 20. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 28.06.2013 g. № PP-1990 “O merax po dalneyshemu sovershenstvovaniyu sistemi podgotovki yuridicheskix kadrov”; Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 28.04.2017 g. № PP-2932 “O merax po korennomu sovershenstvovaniyu sistemi i povisheniyu effektivnosti podgotovki kadrov v Tashkentskom gosudarstvennom yuridicheskom universitete”. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 28.06.2013 No. PP-1990 “On Measures for Further Improving the System of Training Legal Personnel”; Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 28.04.2017 No. PP-2932 “On measures to fundamental improve the system and increase the efficiency of personnel training at the Tashkent State University of Law”.) 21. In this regard GIZ (Germany) assisting to publishing some books introducing the new concept of administrative law. See, «Administrativnaya yustitsiya: k razrabotke nauchnoy konsepsii v Respublike Uzbekistan».Tashkent: Izdatelstvo «ABU MATBUOT-KONSALT», 2011.; Sm.: Xamedov I.A., Xvan L.B., Say I.M. Adminisrativnoye pravo Respubliki Uzbekistan. Obщaya chast: Uchebnik. – Tashkent: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2012 g.; Sm.:Sbornik zakonodatelnix aktov po administrativnomu sudoproizvodstvu: 3-ye izdaniye – M.: Infotropik Media, 2018.; Sm.:Sbornik zakonov ob administrativnix protsedurax. 2-ye izdaniye. – M.: Infotropik Media, 2016 g. 22. For the legal assistance of JICA (Japan) in the sphere of administrative law refer to: Qarang:Tadbirkorlar uchun ma’muriy tartib-qoidalar to‘g‘risida broshyura/ G‘.Xidoyatov, X.Meliyev, Sh.Saidov va boshq. – T.: «Sharq» ,2011. 23-bet.; Tadbirkorlik sohasida ma’muriy tartib-qoidalar bo‘yicha qo‘llanma/ G‘.Xidoyatov [va boshq.]O‘zR Adliya vazirligi, Yaponiya Xalqaro Hamkorlik agentligi(JICA). – T.: «Sharq», 2011. – B. 132.; See, Administrative Law Reform in Uzbekistan Experiences and Problems from the Legal Viewpoint – Collection of Seminar Papers. JICA, JSPS. Nagoya University, Tashkent State Institute of Law. 2008. 23. Xamedov I.A. Voprosi razvitiya administrativnogo prava i pravosudiya v Respublike Uzbekistan.//Administrativnaya yustitsiya: zarubejniy opit i perspektivi reformirovaniya v Respublike Kazaxstan: Mat-li II-y mejdunar. shk.(nauch.-prakt. seminara) administrativnogo prava, Astana, 25 noyabrya 2011 g. – Astana: GU “Institut zakonodatelstva Respubliki Kazaxstan”, 2012. – S. 74. (Khamedov I.A. Issues of development of administrative law and justice in the Republic of Uzbekistan. // Administrative justice: foreign experience and prospects for reform in the Republic of Kazakhstan: Materials of the 2-nd International. school (scientific practical seminar) of administrative law, Astana, November 25, 2011 - Astana: State Institution “Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan”, 2012. – P. 74.) 24. 市橋克哉「ウズベキスタンにおける行政法改革」法政論集225号(2008年) 321頁以下。(Ichihashi Katsuya. Administrative law reform in Uzbekistan.//Nagoya University Journal of Law and politics № 225 (2018) – P. 321) 25. “The administrative law governs the public relations establishing in the course of the organization and implementation of public administration”. See, Gl.1 Soloveva L.I «Administrativnoye pravo Respubliki Uzbekistan» /Avt.kollektiv: X.R.Alimov, L.I.Soloveva i dr. – T.: Adolat.1998. – S. 3. 26. However, there is a new textbook on administrative law that explains administrative law differently. The new textbook states that the essence of the administrative law consists in establishment and maintenance of a public order in various fields and spheres of public management which is the same as Soviet administrative law. However, it also states that the essence of the administrative law consists also in providing proper protection of the rights and legitimate interests of individuals (Sm.: Xamedov I.A., Xvan L.B., Say I.M. Adminisrativnoye pravo Respubliki Uzbekistan. Obщaya chast: Uchebnik. – Tashkent: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2012 g. – S. 24). Also, Khvan points that the main target of administrative law is the realization of public power in manner of protection of citizens from its abuse (Sm.:L.B.Xvan.Sudebniy administrativniy kontrol v Respublike Uzbekistan: problemi ponimaniya i perspektivnost v yeye pravovoy sisteme. Administrativnoye sudoproizvodstvo-protsessualnogo zakonodatelstva. – Ser.: Yubilei, konferensii, forumi. – Vip.7. –Voronej: Izdatelstvo Voronejskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013. – S. 951). 27. “It is possible to characterize the Soviet administrative law, in the most general view, as an field of the law that the regulations (norms) of which govern the public relations establishing during the organization and implementation of the Soviet state management – one of the main types of the state activities.” Gl.1 – Lazarev B.M «Sovetskoye administrativnoye pravo: Uchebnik / Pod red. P.T.Vasilenkova. – M.: Yurit.lit., 1990. – S.3. 28. Sm.: Xamedov I.A., Xvan L.B., Say I.M. Adminisrativnoye pravo Respubliki Uzbekistan. Obщaya chast: Uchebnik. – Tashkent: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2012 g. (See: I. Khamedov, L. B. Khvan, I. M. Tsai Administrative law of the Republic of Uzbekistan. General part: Textbook. – Tashkent: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2012) 29. L.B.Xvan. Sudebniy administrativniy kontrol v Respublike Uzbekistan:problemi ponimaniya i perspektivnost v yeye pravovoy sisteme. Administrativnoye sudoproizvodstvo-protsessualnogo zakonodatelstva. – Ser.:Yubilei,konferensii,forumi. – Vip.7. – Voronej: Izdatelstvo Voronejskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013. – S. 941. (See: L. B. Khvan. Judicial administrative control in the Republic of Uzbekistan: problems of understanding and prospects in its legal system.//Administrative court procedure law. -S.: Anniversaries, conferences, forums. - Issue 7. –Voronezh: Voronezh State University Publishing House, 2013. – P. 941). 30. As a result of such thinking, Isakov and Hakimov suggest introducing administrative judge (tribunal) within criminal courts that hears administrative offence cases. X.M.Isakov. O garantiyax sudebnoy zaщiti prav i svobod cheloveka. – Tashkent: 2011. – S. 70-71; G‘ulomjon Hakimov. O‘zbekistonda ma’muriy yustitsiyani rivojlantirishning muammolari. Monografiya. – T.:TDYuI nashriyoti, 2009. – B. 99-100. Sm.: «Aktualnie voprosi povisheniya effektivnosti administrativnogo sudoproizvodstva»./Avt.kollektiv: Isakov X-M i dr. – T.: Adolat.2010. – S.15. 31. L.B.Xvan. Administrativnaya yustitsiya v sovremennoy pravovoy sisteme Respubliki Uzbekistan: postanovka voprosa. «Administrativnaya yustitsiya: k razrabotke nauchnoy konsepsii v Respublike Uzbekistan». Tashkent: Izdatelstvo «ABU MATBUOT-KONSALT», 2011. – S.62-63. ( L.B.Khvan. Administrative justice in the modern legal system of the Republic of Uzbekistan: posing the question. // “Administrative justice: to the development of a scientific concept in the Republic of Uzbekistan”. Tashkent: Publishing house “ABU MATBUOT-KONSALT”, 2011. – P. 62-63.) 32. In this regard, Khvan’s urge is very important. “Certainly, the system of administrative courts can become a guarantee of providing the public rights of citizens and at the same time to legitimacy of actions of executive bodies only in that case when accomplishment of justice will be in reality (in practice) independent and competence.” See, L.B.Xvan. Administrativnaya yustitsiya v sovremennoy pravovoy sisteme Respubliki Uzbekistan: postanovka voprosa. «Administrativnaya yustitsiya: k razrabotke nauchnoy konsepsii v Respublike Uzbekistan». – Tashkent: Izdatelstvo « ABU MATBUOT-KONSALT», 2011. – S.67. (See: L.B. Khvan. Administrative justice in the modern legal system of the Republic of Uzbekistan: posing the question. // “Administrative justice: to the development of a scientific concept in the Republic of Uzbekistan”. – Tashkent: Publishing house “ABU MATBUOT-KONSALT”, 2011. – P.67).

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.