•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article discloses a number of negative consequences of using the land resources in the process of business activities. Author analyzed national legislation and foreign practice regarding this issue and on their basis, proposals are developed for further improvement of legislation.

References

1. Strategiya dejstvij po pyati prioritetnym napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017—2021 godah. http:// lex.uz. 2. Poslanie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Shavkata Mirziyoeva Olij Mazhlisu // Narodnoe slovo. – № 270-271. – 29 dekabrya. – 2018 . 3.Zemelnyj kodeks Respubliki Uzbekistan. – T., 2010, Adolat. – S.6 4. https://studfiles.net. 5. Averyanova N.N. Zemelnoe pravo v voprosah i otvetah. Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2015. – 234 c 6. Nacionalnyj doklad o sostoyanii okruzhayushej sredy i ispolzovanii prirodnyh resursov v Respublike Uzbekistan. – Tashkent: Chinor ENK, 2013. – 147 s. 7. lex.uz 8. Bogolyubov S. A. Zemelnoe pravo. – M.: Vysshee obrazovanie, 2017. – 289 c. 9. Suhova, E.A. Zemelnoe pravo Rossii. Praktikum / E.A. Suhova. – M.: Aj Pi Er Media, 2013. – 389 c. 10. Krassov, O.I. Zemelnoe pravo. – Moskva: SINTEG, 2017. – 278 c. 11. Golichenkov, A.K. Zemelnoe pravo Rossii. Praktikum. – M.: Gorodec, 2016. – 107 c. 12. Holmuminov Zh.T. Ekologicheskoe pravo. – T., Taffakur, 2010. – S.201. 13. https://articlekz.com. 14. Bazarov A.K. Ekonomicheskie i metodologicheskie osnovy sistemnogo zemlepolzovaniya Uzbekistana v rynochnyh usloviyah (na materialah oroshaemyh zemel respubliki). Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskih nauk. – T., 2009. – S.5.

Share

COinS