•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article deals with civil legal regulation of the right to use certain categories of land plots. Civil legal regulation of the right to use land basing on the experience of foreign countries has also been studied, and theoretical and practical recommendations have been given to advancing the legislation of this problem.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi.//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. –2017. –№ 6. 70-modda. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 3 oktyabr kuni elektr energetikasidagi ishlar ahvolini chuqur tahlil qilish, sohani yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlarni belgilashga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqi.//Xalq so‘zi. –2018. – 4 oktyabr. 3. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi.//O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. –1998. – № 5-6. 82-modda. 4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 17 may 93-sonli“Elektr tarmog‘i xo‘jaligi ob’ektlarini muhofaza qilish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2010. – № 20. 153-modda. 5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi 1-son qaroriga asosan tasdiqlangan “Tuman (shahar) yer kadastri daftarini yuritish tartibi to‘g‘risi”dagi Nizomi.//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2014. – № 2. 19-modda.; – № 23. 269-modda. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2017. –11 oktyabr. 07/17/3318/0094-son;– 2018.–19 yanvar. 06/18/5304/0591-son; – 2018. – 24 may. 07/18/3680/1110-son; – 2018.– 4 may. 06/18/5428/1158-son; – 2018. – 3 iyul’. 07/18/3824/1427-son; – 2018.– 1 avgust. 06/18/5497/1604-son. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 oktyabrdagi “Elektr energetikasi tarmog‘ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.//Xalq so‘zi. – 2018. – 24 oktyabr. 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 17 yanvardagi “Mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlarini talab yuqori bo‘lgan mahsulot va xom ashyo turlari bilan barqaror ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.//uz/news/mirziyoev-talab-yuqori-bolgan-maxsulot-va-xom-ashyo-bilan-barqaror-taminlashga-oid-muxim-qarorni-imzoladi-15838 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 noyabrdagi “Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3379-son qarori. 10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 apreldagi “Qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasida investitsiya loyihalarini amalga oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–3687-son qarori. 11. Ohangaronda yuqori samarador, ekologik toza texnologiyalar joriy etilmoqda.https://www.norma.//uz/uz/bizning_sharhlar/ohangarondayuqori_samarador_ekologik.toza_tehnologiyalarjoriy.etilmoqda 12. uz/news/ozbekiston-energetika-soxasiga-50-million-dollar-investitsiya-ajratildi-20067 13. uz/uz/bizning_sharhlar/energiya_servis_shartnomasini_tuzish_qachon_taklif_etiladi 14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.//Xalq so‘zi. – 2018. – 2 avgust. 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 11 oktyabrdagi “Davlat mulki ob’ektlarini va yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni tadbirkorlik sub’ektlariga sotish tartibini soddalashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. // Xalq so‘zi. – 2018. – 12 oktyabr.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.