•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes the views and conclusions of the scientists in the field of leasing and outlines the leasing activities in Uzbekistan. It also provides information on leasing experience and its role and vitality in the leasing market, comparative analysis of leasing activity of Uzbekistan, as wella as offers and recommendations for leasing market of Uzbekistan.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. http/www.lex.uz 2. Anortoyev.I, Jumaniyozov.B Lizing shartnoma munosabatlari,// Xo‘jalik va huquq. – 1999. – № 2. – B.26. 3. Xazratqulov O.T. Lizing munosabatlari va ularni huquqiy tartibga solish muammolari. Diss. – T., 2006. – B.92. 4. Shukrullayev.A Lizing shartnomasidan kelib chiqqan nizolarni ko‘rib chiqish bilan bog‘liq sud amaliyoti //O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Axborotnomasi. – 2014. – № 11. – B. 28. 5. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami 2000 yil 7-8 son; Yegorov A. V. Lizing: arenda ili finansirovaniye? // Vestnik VAS RF. 2012. – № 3. – S. 36–60. 6. Gromov S.A. Opredeleniye finansovogo rezultata lizingovoy operatsii pri dosrochnom rastorjenii dogovora lizinga // Vestnik VAS RF. – 2011. – № 3. – S. 6–27. 7. http://www2.ifc.org/centralasia/leasing/ 8. www.leasing.spb.ru 9. www.leasing.spb.ru 10. www.http//lex.uz

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS