•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes issues of improvement of the implementation of legislative acts, including the issues of enforcement of adopted laws and their implementation, broad introduction of modern ICT into this process and the development of functions of the analysis, predictions, evaluation and increasing the quality of decision taking of management bodies.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi” // O‘zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza Xalq so‘zi. – 2016. – dekabr. 2. Axmedshayeva .M.A. Davlat hokimiyati tizimida ijro hokimiyati: .yufd ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –T.: TDYuU,2010. – B. 56–61. 3. Mamontova O.V. Modernizatsiya sistemi normativnix pravovix aktov Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis... kand. yurid. nauk. – M.: Moskva, 2010. – B.5–11. 4. Ispolnitelnaya vlast: problemi organizatsii i deyatelnosti. / Otv. red. Ye.K.Glushko, M.A.Krasnov. – M., 2006. 5. Xojiyev E. Xojiyev T. Ma’muriy huquq / Mas’ul muharrir: yu.f.d., prof. M.X.Rustambayev. – T., 2006. – 800 b 6. Galilina.L.A. Organizatsionno-pravovoye obespecheniye kontrolya za ispolneniyem normativno-pravovix aktov v sub’ektax Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. kand. yurid. nauk. – Moskva, 2001. – S.23. 7. Atamanchuk G.V. Upravleniye: vsegda yest varianti. – M.: RAGS, 2009. – S.137–139. 8. O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2012. – №52. 583-modda; – 2014. – №50. 588-modda; – 2015. – №32. 425-modda; – 2016. – №39. 457-modda. 9. Plyaximovich I.I. Sozdayem mexanizm sovershenstvovaniya zakonodatelstva / I.I. Plyaximovich // Pravo.by. – 2010. – № 2. – S. 10–16. 10. Konstitutsiyaviy huquq. Ensiklopedik lug‘at. // Mas’ul muharrir va mualliflar jamoasining rahbari B. Mustafoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2006. – 584 bet. 11. Kovaleva V.V. Normativnie pravovie akti v mexanizme pravogo regulirovaniya: avtoref. dis. kand. yurid. nauk. – Moskva, 2009. – S. 13–16 12. Skakun O.F. Teoriya gosudarstva i prava. Uchebnik. – Xarkov: Konsum, Un-t vnutr. del, 2010. – 704 s. 13. Vasilenko I. Adminstrativno-gosudarstvennoye upravleniye: opit Fransii. – T.: Moskovskiy gosudarstvenniy universitet imeni M.V.Lomonosova, 2010. – S.162 14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–2761-son “Qonun hujjatlarini tarqatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori / Xalq so‘zi. – 2017. – 8 fevral. 15. Otsenka vozdeystviya aktov zakonodatelstva. Prakticheskoye posobiye. // Institut monitoringa deystvuyuщego zakonodatelstva pri Prezidente Respubliki Uzbekistan. – Tashkent, 2015. – B.80 16. O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risida”gi Kodeksi(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. – 1995. – №3; – 2017. – №1. 1-modda) 17. Shamxalov F. Teoriya gosudarstvennogo upravleniya. – M.: Ekonomika, 2002. 18. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparatida, davlat va xo‘jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlarida yagona himoyalangan elektron pochtani va elektron hujjat aylanishi tizimini joriy etish hamda ulardan foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori / O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2011. – №18. 181-modda. 19. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Vazirlik va idoralar, xo‘jalik birlashmalari rahbarlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar, shahar va tumanlari hokimlarining “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi “Qonun talablarini so‘zsiz bajarish yuzasidan javobgarligi to‘g‘risida”gi 366-son qarori /O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2016. – №43. 507-modda.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.