•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article is devoted to the legal framework for the right protection of migrant workers. Changes in modern global economic links and world migration processes lead to the understanding of the importance and value of protecting the rights of migrant workers from the point of view of both international and national law. The study observes the theoretical and international legal framework for the right protection of migrant workers, offers suggestions for improving mechanisms for protecting the rights of migrant workers.

References

1. YUldasheva G. Transformatsiya diplomaticheskih i konsulskih funktsiy na sovremennom etape. // International Law and International Organizations. – 2016. – №3. DOI: 10.7256/2226-6305.2016.3.15903– S.321 2. Mirziёev SH.M. Obespechenie verhovenstva zakona i interesov cheloveka – garantiya razvitiya stranyi i blagopoluchiya naroda – trebovanie vremeni. Doklad na torjestvennom sobranii, posvyaschennom 24-y godovschine prinyatiya Konstitutsii Respubliki Uzbekistan. 7 dekabrya 2016 goda. / SH.M.Mirziёev. – Tashkent: Uzbekistan, 2017. – S.37. 3..Poslanie Prezidenta Respubliki Uzbekistan SH.Mirziёeva Oliy Majlisu. uza.uz/ru. 4. Ofitsialnyiy sayt Ministerstva inostrannyih del Respubliki Uzbekistan. https://mfa.uz/ru/about/activity/13823/ 5. Al-Faki Gamil Hizam YAhya. Diplomaticheskie i konsulskie meryi po zaschite prav grajdan za rubejom. Avtoreferat dissert. na soiskanie uchenoy stepeni kand.yurid.nauk. – M.: Rossiyskiy universitet Drujbyi narodov. 6. Konventsii i rekomendatsii, prinyatyie Mejdunarodnoy konferentsiey truda. 1919-1956. T. I. Jeneva: Mejdunarodnoe byuro truda, 1991. – S. 965-981. 7. Konventsii i rekomendatsii, prinyatyie Mejdunarodnoy konferentsiey truda. 1919-1956. T. I. Jeneva: Mejdunarodnoe byuro truda, 1991. – S.1330-1337. 8. Tam je. – S.1779-1794. 9. Tam je. T. I. – S. 982-999. 10. Tam je. T. U. – C.1787 1794. 11. Tam je. T. U. – C.1787 1794. 12. Soglashenie o sotrudnichestve v oblasti trudovoy migratsii i so¬tsialnoy zaschityi trudyaschihsya-migrantov 1994 g. moscow.iom.int/russian/Legislation/CIS_LabourMigration_ru.pdf. 13. Migrantyi, nahodyaschiesya v uyazvimom polojenii. Tochka zreniya UVKB OON . http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5a7c5e0c4. 14. Migrantyi, nahodyaschiesya v uyazvimom polojenii. Tochka zreniya UVKB OON . http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5a7c5e0c4. 15. Uzbekistan i Turtsiya obespechat zaschitu prav trudovyih migrantov. www.mfa.uz. 16. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan. – T.: Uzbekistan, 2014. – S.7. 17. Zakona o grajdanstve Respubliki Uzbekistan. WWW: Lex uz. 18. Konsulskiy Ustav Respubliki Uzbekistan. WWW: Lex uz. 19. Zakona Respubliki Uzbekistan ob obrascheniyah fizicheskih i yuridicheskih lits. 2014g. www.lex.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.