•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article is devoted to the investigation of issues of termination of the labour contract by agreement of the parties. The practical significance of this ground and termination of employment contract is analyzed, the differences in the grounds for the termination of the employment contract on the initiative of the employee and by agreement of the parties are revealed. Proposals are made to improve the acting labour legislation in terms of the form and content of the agreement, and the procedure for dismissal on the specified grounds.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1996. 1-songa ilova; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2005. – №37-38. 280-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 5 yanvar. – №03/18/456/0512; – 2018. – 10 yanvar. – №03/18/459/0536. 2. Martinova T.N., Sgibneva O.V. Aktualnie tendensii sudebnoy praktiki po sporam, svyazannim s rastorjeniyem trudovogo dogovora po soglasheniyu storon // Vestnik KGU. – №6. – 2016. 3. Gasanov M.Yu. Trudovoye pravo Respubliki Uzbekistan. Obщaya chast. – T.: Izd. «LESSON PRESS», 2016. 4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlarining to‘plami. 1991–1998. II jild. – T.: Sharq, 1999. – 42 b. //O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlarining to‘plami. – 2015. – 13 noyabr. – №18. 5. Orlovskiy Yu.P. Trudovoye pravo Rossii. – M.: Yurayt, 2014. 6. Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 30.12.2001g. №197-FZ (red. ot 31.12.2017). www.consultant.ru. 7. Trudovoy kodeks Respubliki Belorus ot 26 iyulya 1999g. №296-Z (red. ot 31.12.2017). www.etalonline.by. 8. Trudovoy kodeks Respubliki Kazaxstan ot 23 noyabrya 2015g. № 414-V 3RK (red. ot 31.12.2017) www.adilet.zan.kz.

Share

COinS