•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, a scientific-theoretical analysis of the concept of object of constitutional justice is carried out. Moreover, in the research proposals and recommendations on improving this area are listed.

References

1. Briksov V.V. Obyektyi federalnogo sudebnogo konstitutsionnogo kontrolya: problemyi teorii i praktiki. Avtoreferat na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskih nauk / V.V.Briksov. – Moskva, 2002. – 28 s. 2. Guseynova S.F. Ponyatie konstitutsionnogo kontrolya, ego osobennosti // Molodoy uchenyiy. – 2016. – №3. – S.681–684. URL https://moluch.ru/archive/107/25841/. 3. CHudakov M.M. Konstitutsionnoe pravo zarubejnyih stran. – Minsk, 2001. – S.172. 4. Strashun B.A. Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubejnyih stran. – M.: Bek, 1995. – S. 77-78. 5. http://www.concourt.am/Books/harutunyan/monogr2/gl4.html. 6. https://www.conseil-constitutionnel.fr// https://www.cecc2017–2020.org/ru/. 7. http://www.constitutionnet.org/. 8. La Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve Republique. URL: http:// www.legifrance.gouv.fr/. 9. Postanovlenie Evropeyskogo Soyuza po pravam cheloveka ot 28 oktyabrya 1999 g. Po delu Brumaresku protiv Rumyinii//pod red. YU.YU.Brestneva i A.O.Kovtuna. – M., 2002. – S.125.

Share

COinS