•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In the article, the issues of cooperation of family, neighborhood and other public organizations in the formation of legal mind and legal culture are analyzed. Suggestions and recommendations possessing practical value to further development to improve the activity of civil institutions to upgrade legal mind and legal culture are stated.

References

1. G.Alimova, J.Kamolov, Sh.Abdullayeva. Oila–mahalla–ta’lim muassasasi hamkorligi. – T., 2014. – 64 b. 2. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2010. – №39. 341-modda. 3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1997. – №9. 225-modda; – 2013. – №41. 543-modda. 4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1997. – №11. 295-modda; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2007. – №15. 150-modda; – 2013. – №41. 543-modda. 5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent, 1998. – B.130–134. 6. http://xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/6055/Mahalla faollari uchun o‘quv kurslari ular faoliyatining yanada samarali bo‘lishiga xizmat qilmoqda. 7. G.Alimova, G.Yo‘lchiyeva, M.Miraxmedova. Fuqarolar yig‘inlari huzuridagi “Ota-onalar universitetlari” ishini tashkil etish. – T., 2014. – 56 b.

Share

COinS