•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In the article emphasizes the need to strengthen the role of advocate in the development and improvement of the institute of advocacy, the role of defence in the consideration of criminal, civil, administrative and economic cases and highlights the focus on the state policy. To eliminate these problems, causing certain obstacles in the defense activity, specific proposals are developed and put forward.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi –T.: O‘zbekiston, 2017. – B.11. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF–5308-son “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. –2018. –23 yanvar. 06/18/5308/0610-son; – 2018. – 25 may. 06/18/5447/1269-son. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 maydagi PF–5441-son “Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. 06/18/5441/1210-son. 4. O‘zbekiston Respublikasining “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonuni / Qonun hujjatlari ma’lumotlar milliy bazasi. 5. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – T.: Adolat, 2018. – B.31–60. 6. “Tergov harakatlarida himoyachi ishtirokining huquqiy va tashkiliy taktik muammolari”. Yu.S.Pulatov, G.Z.Tulaganova. O‘quv qo‘llanma. – T., 2018. – B.12-13.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS