•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article considers the materials of the study of political and legal teachings of such Eastern thinkers as Abu Nasr Farabi, Abu Raykhan Biruni, Abu Ali Ibn Sina, particularly the inferences and offers essential in studying a history of political and legal theory of Uzbekistan, the issues of today concerning the public administration and the right. Also actuality and values of ideas of scientists of the East in improving the bases of constituting the constitutional state and formation of democratic society.

References

1. Ma’naviyat yulduzlari. - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999. - B.387. 2. Xayrullayev M.M. Uyg‘onish davri va Sharq mutafakkiri. - T.: O‘zbekiston, 1971. - 310 b. 3. Mets A. Musulmanskiy renessans. - M.: Nauka, 1966. - 458 s. 4. Al-Farabi. Slovo o klassifikatsii nauk // Al-Farabi. Filosofskiye traktati. - Alma-Ata: Nauka, 1970. - S.68. 5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. -B.45. 6. Abu Nasr Al-Farabi. Politika // Vostochnaya filologiya. Vip.2. - Dushanbe, 1973. - S.102-178. 7. Abu Ali ibn Sina. Rukovodstvo po filosofii. Traktat ob opredeleniyax. Traktat ob etike. Izbr. T.2. - Dushanbe-Ashgabad: Kulturniy sentr Posolstva IRI v Turkmenistane. 2003. - S.166. 8. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. 11-j. - T.: Fan, 1968. - 442 b. 9. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. 5-j. - T.: Fan, 1973. - 510 b. 10. Abu Reyxan Biruniy. Izbrannie proizvedeniya. T.1. - T.: Izd. AN UzSSR, 1957. - 487 s. 11. Aliqulov X., Omonboyeva R. Jomiy va Davoniy ta’lim-tarbiya haqida. - Toshkent: O‘qituvchi, 1981. - B.41. 12. Djami. Vesenniy sad. - Dushanbe, 1964. - 76 bet. 13. A.Navoiy. Asarlar to‘plami. 20 tomlik. Tahrir hay’ati: K. Yashin. - Toshkent: Fan, 1987. 14. www.norma.uz/muhim_voqealar/uzbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning oliy majlisga murojaatnomasi.

Share

COinS