•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes the right of ownership, property rights, also presented the opinions of scientists of civilizations and the normative legal acts with regard to juvenile left without parental care. The author suggests the dividing into groups the right of ownership of juvenile left without parental care.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – B.56. 2. Amonov Z. Mulkiy huquqlar fuqarolik huquqining ob’ekti sifatida. Yurid. fan nomz. diss... – T.: TDYuI, 2010. – B.10, 38. 3. Zubkov S.B. Problemi pravovogo regulirovaniya imuщestvennix prav nesovershennoletnix // Zakon i pravo. – 2007. – № 10. – S.71. 4. Serebryakova A.A. Zaщita imuщestvennix prav detey. Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatelnaya misl. Tom 9. №2/1, 2017. S.109. 5. Inamdjanova G.S. Voyaga yetmagan bolalarning huquqlari va ularni muhofaza qilish // Davlat va huquq. – 2001. – №3. – B.14–16. 6. Ashurova N. Voyaga yetmaganlarning fuqarolik-huquqiy munosabatlardagi ishtiroki. Yurid. fan nomz. diss avtoref. –T.: TDYuI, 2008. – B.11.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS