•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article illustrates concept of penitentiary system and essence of some definitions in the process of reformation by referring to the works of world’s various scholars. The paper also examines types of penitentiary establishments of Uzbekistan by analyzing legal framework of legislative acts. Furthermore, the author aimed to propose private penitentiary establishments as an alternative to public institutions. At the same time, the foreign experience in particular, experiences of USA, UK, Sweden studied in order to implement to national penal practice.

References

1. The Philosophy and History of Prisons. Philosophers of Punishment and Penology. // 29043_CH01_1_21.qxd 9/28/05 8:51 AM Page 6. 2. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. / Mas’ul muharrir: N.Toychiyev. – Toshkent: Adolat, 2011. – B. 365. 3. Samuel H. Pillsbury. Understanding Penal Reform: The Dynamic of Change.Journal of Criminal Law and Criminology.Volume 80 Issue 3FallArticle 3 – R.729; Shamansurov A.A. Teoreticheskiye i prikladnыe problemы modernizatsii penitensiarnoy sistemы. – Tashkent: Fanvatexnologiya, 2015. – 216 s.; Borzenko Yu.A. Penitensiarnoye pravosoznaniye v rossiyskom obщestve: sovremennoye sostoyaniye i problemы razvitiya. Diss… kand. yurid. nauk. – Vladimir, 2008. – 176 s.; Oganesyan S.M. Penitensiarnaya sistema gosudarstva: Istoriko-teoreticheskiy i pravovoy analiz. Dis. … dokt. yurid. nauk. – SPb., 2005. – 315 s. 4. Yevropeyskiye penitensiarnыe pravila Komiteta ministrov OON. – M., 2000. – 136 s. 5. Mahkumlar huquqlari: xalqaro va milliy standartlar. / F.Bakayeva va boshq. – Toshkent: Tafakkur, 2011. – B. 98. 6. Kamaliyeva I.R. Sistema ispolneniya nakazaniy kak regulyator sotsialnoy normы. // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – № 26 (381). – S.54. 7. Wilson, David &Reuss, Anne, eds. (2000). "Introduction". Prison(Er) Education: Stories of Change and Transformation.Waterside Press.pp. 12–15;Carlson, Peter M., ed. (2013)."Correctional Academic, Career, and Reentry Education".PrisonandJailAdministration: PracticeandTheory.Jones&Bartlett. p. 108;.Kamaliyeva I.R. Sistema ispolneniya nakazaniy kak regulyator sotsialnoy normы. // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – № 26 (381). – S. 54. 8. Gorban D.V. «Kompleksnыe» ispravitelnыe uchrejdeniya v penitensiarnoy sistemы Rossii na sovremennom etape yeyo reformirovaniya. // Aktualnыe voprosы borbы s prestupleniyami. –2015. – № 1. – S.38. 9. Spitsnadel V.B., Velejev S.I. Penitensiarnaya sistema: ponyatiye i obщaya xarakteristika, sootnosheniye s penitensiarnыm pravom // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. – 2003. – № 1. – S.143–151. 10. Vogel, Brenda (2009). The Prison Library Primer: A Program for the Twenty-First Century. Scarecrow Press. p. 176.;Drucker, Ernest (2011). A Plague of Prisons: The Epidemiology of Mass Incarceration in America. The New Press. P.115–116.; Baluyev Ye.N. «Penitensiarnaya sistema»: plyuralizm podxodov k oboznacheniyu sotsialno-yuridicheskogo fenomena i sredstva oxranы i zaщitы zakonnosti i pravoporyadka. // Obщestvo. Sreda. Razvitiye (Terra Humana). – 2010. – №3. – S.113. 11. Sinel’nikova T.V. Penitentiary System: Theoretical Problems of Definition. // Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta. – 2014. – № 3 (32). – S.170. 12. Ovchinnikova A. Penitensiarnaya sistema kak forma pravovoy kommunikatsii. // Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta. – 2015, – № 2. – S.53. 13. Samuel H. Pillsbury. Understanding Penal Reform: The Dynamic of Change. Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 80 Issue 3 Fall Article 3. – R.729 14. Resisting the new punitiveness? penal policy in Denmark, Finland and Norway. Michael Kevin Warner, BA, M.Sc. (Econ), M.EdThis thesis is submitted to University College Dublin for the Degree of PhD in the College of Human Sciences. – P.144. 15. Resisting the new punitiveness? Penal policy in Denmark, Finland and Norway. Michael Kevin Warner, BA, M.Sc. (Econ), M.EdThis thesis is submitted to University College Dublin for the Degree of PhD in the College of Human Sciences. – P.145. 16. Alferov Yu.A. Obщiy krizis ugolovno ispolnitelnoy sistemы Rossii i osnovnыe puti yego preodoleniya v sovremennыx. // Vыjivayemost predpriyatiy ITU v usloviyax rыnka: novыe strukturы i mexanizmы deyatelnosti. – Ryazan, 2013. – S.15. 17. Bagreyeva Ye.G. Ob organizatsii penitensiarnыx sistem v mejdunarodnoy praktike. // Ugolovno-ispolnitelnaya sistema: pravo, ekonomika, upravleniye. – 2012. – № 5. – S.24. 18. Alekseyev S.S. Problemы teorii prava: Kurs leksiy. V 2 t. – Sverdlovsk, 2012. – S.94. 19. Radkevich B.C., Matrosov V.A. Organizatsiya trudovoy deyatelnosti osujdennыx v usloviyax rыnochnoy ekonomiki // Sovershenstvovaniye zakonodatelstva i praktiki uchrejdeniy, ispolnyayuщix nakazaniya, na osnove Konstitutsiy RF: tezisы dokladov i soobщeniy. – M., 2015. – S. 87. 20. Thatcher M. Rebuilding an Enterprise Society Through Privatization. // Annual Privatization Report 2006. P. 7.Retrieved on June 27, 2007.from: http://www.reason.org/apr2006/apr2006.pdf ; Jones T., Newburn T. Comparative Criminal Justice Policy-Making in the United States and the United Kingdom. The Case of Private Prisons. // British Journal of Criminology. 2005. Vol. 45. – P. 69. 21. Hofer H. Von.Fangtalochkriminalpolitiki Holland. – Kobenhavn, 2002. – Arg. 89. №3. – P. 175-189. 22. Aleksandrov Yu. Den vo fransuzskoy tyurme. // Prestupleniye i nakazaniye. – 2005. – № 1. – S. 32. 23. Dovolich SH. State punishment and private prisons. // Duke law j. – Durham, 2005. – Vol. 55, № 3. – P. 437. 24. Leonova U.Yu., Mexrishvili L.L. Eksperimentalnaya model obrazovatelnoy resotsializatsii osujdennыx: adaptatsiya zarubejnogo i rossiyskogo opыta. // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – №24 (353). – S. 107-110. 25. Radochina T.N. Chastnыe tyurmы v penitensiarnoy sisteme Anglii i Uelsa. // Pravo i politika. – 2014. – № 1. – M.: NB-Media, 2014. – S. 6-13. 26. Reforma ispolneniya nakazaniy. Novыy vek – novыe podxodы. Mejdunarodnыy sentr tyuremnыx issledovaniy. – M., 1999. – S. 4. 27. Radchenko Ye.P. Sotsialno-ekonomicheskiye predposыlki formirovaniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossiyskoy penitensiarnoy sisteme. // Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii. – 2013. – № 3. – S.110-112. 28. Austin J., Coventry G. Emerging Issues on Privatized Prisons. Monograph. National Council on Crime and Delinquency. 2001. Retrieved on June 16. from: http://www.ncjrs.org/pdffiles1/bja/181249.pdf.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.