•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article is focused on the interaction of civil society institutions within government organizations. Effective forms of interaction of civil society institutions with government organizations are examined through the prism of public control, mass media and citizens' appeals. Increasing the effectiveness of civil society leads to simultaneous increase in the efficiency of the state. The government focuses its efforts on performing strategically important functions such as defense, state security and citizens' security, foreign policy, formation of the stable financial and fiscal policy.

References

1. Poslaniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva Oliy Majlisu // http://www.prezident.uz/ru/lists/view/1371. 2. Poslaniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva Oliy Majlisu // http://www.prezident.uz/ru/lists/view/1371. 3. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob obshestvennom kontrole» №ZRU-474 ot 12.04.2018g. // IPS «NORMA». 4. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob obshestvennom kontrole» №ZRU-474 ot 12.04.2018g. // IPS «NORMA». 5. Kozlov A. A. Sushnost i ponyatiye grajdanskogo kontrolya // Rossiyskoye pravo v Internete. - 2006. - № 2. 6. Poslaniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva Oliy Majlisu // http://www.prezident.uz/ru/lists/view/1371. 7. http://www.virtual.ks.ua/students/4442-media-the-nature-purpose-functions-rights-and-responsibilities.html 15.08.2016g. 8. Poslaniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva Oliy Majlisu // http://www.prezident.uz/ru/lists/view/1371. 9. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan №UP-4947 ot 7 fevralya 2017 g. «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» // IPS «NORMA». 10. Zakon Respubliki Uzbekistan «O sredstvax massovoy informatsii» (v novoy redaktsii) №ZRU-78 ot 15 yanvarya 2007 g. // IPS «NORMA». 11. Zakon Respubliki Uzbekistan «O garantiyax i svobode dostupa k informatsii» №400-I ot 24 aprelya 1997 g. s izmeneniyami i dopolneniyami ot 15 dekabrya 2000 g. N 175-II, ot 29 dekabrya 2015 g. N ZRU-396. // IPS «NORMA». 12. Zakon Respubliki Uzbekistan «O printsipax i garantiyax svobodi informatsii» 12 dekabrya 2002 g. №439-II s izmeneniyami ot 29 dekabrya 2015 g. №ZRU 396. // IPS «NORMA». 13. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob obrasheniyax fizicheskix i yuridicheskix lits» (v novoy redaktsii) ot 03.12.2014g.№ZRU-378. // IPS «NORMA».

Share

COinS