•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

Article reveals the real independence of judicial authority, securing of openness and publicity of its activity and also the legal basis of increasing the effeciency and prestige of judges activity. Also elucidated important aspects of the law “About supreme council of judges of the Republic of Uzbekistan

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 dekabr kunidagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 25 yilligi munosabati bilan bo‘lib o‘tgan tantanali marosimdagi nutqi // Xalq so‘zi. – 2017. – 8 dekabr. – №247. 2. O‘zbekiston Respublikasining “Sudyalar oliy kengashi to‘g‘risida”gi O‘RQ–427-sonli Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – 10 aprel. – №14. – 214-modda. 3. M.M.Mamasiddiqov. Harakatlar strategiyasi: qonun ustuvorligini ta’minlash hamda sud-huquq islohotlarini takomillashtirishdagi tub burilish // “Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari” nomli maqolalar to‘plami. – T.: YuMOM, 2017. – B.7. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–4947-sonli Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – 13 fevral. – №6.

Share

COinS