•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article presents a complex analysis of the essence and legal nature of information as the object of legal regulations and elaborated decisions on enhancing the acting legislation regulating present sphere

References

1. Zakon Respubliki Uzbekistan «O prinsipax i garantiyax svobodы informatsii» ot 12.12.2002 goda № 439-II // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2003. – № 3. – St. 18. 2. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob informatizatsii» ot 11.12.2003 goda № 560-II // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2004. – №6. – S.67. 3. Bachilo I.L. Informatsionnыe resursы kak ob’ekt prava i ob’ekt otnosheniy, reguliruyemыx GK RF // Gosudarstvo i pravo. – M., 2014. – № 5. – S. 95. 4. Vixorev S.V. Chto yest chto v informatsionnom prave // Delo i pravo. – 2006. – № 3. – S.132. 5. Gostev I.M. Informatsionnoye obщestvo i informatsionnoye pravo. Illyuzii i realnosti rojdeniya informatsionnogo prava // Zaщita informatsii. – M., – 1999. – № 1-2. – S.20. 6. Yefremov A.A. Ponyatiye i vidы konfidensialnoy informatsii // Zakon. – 2005. – № 4. – S.94–98. 7. Kalyatin V.O. Intellektualnaya sobstvennost (Isklyuchitelnыe prava). – M., 2000. – S.393. 8. Kirdyashova Ye. Informatsiya kak ob’ekt intellektualnoy sobstvennosti // Zakonodatelstvo i praktika sredstv massovoy informatsii. – 1997. – № 11. – S.82. 9. Kopыlov V.A. Informatsionnoye pravo. Uchebnik. – M.: Yurist, 2004. – S.49. 10. Mirovыe zatratы kompaniy na informatsionnuyu bezopasnost // http://www.tadviser.ru. 11. Nasriyev I.I. Shaxsiy nomulkiy huquqlar va ularni sudda himoya qilish masalalari // Oliy xo‘jalik sudi Axborotnomasi. – 2006. – № 2. – B.52–56. 12. Okyulov O. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – Toshkent: TDYuI, 2004. – B.170. 13. Rassolov I.M. Kommercheskaya tayna v chastnom prave // Obrazovaniye i pravo. – 2012. – №12. – S.15. 14. Rustambekov I., Nuridullayev A. Xorijiy mamlakatlar intellektual mulk huquqi. – Toshkent: TDYuI, 2011. – B. 56–58. 15. Sergeyev A.P. Pravo intellektualnoy sobstvennosti v Rossiyskoy Federatsii. – M., 1996. – S.620. 16. Suslova S.I. Informatsiya kak ob’ekt grajdanskix prav // Pravo i zakonodatelstvo. – 2013. – №6. – S.184. 17. Shteynbux K. Avtomat i chelovek. – M., 1966. – S.419.

Share

COinS