•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes the role of environmental legal awareness in the realization the rights of citizens to a favorable environment, also the issues of enhancing organizational and legal foundations of forming the environmental legal awareness.

References

1. Vershok I.L. Ob ekologicheskom pravosoznanii // Gosudarstvo i pravo. – 2003. – № 3. – S.42. 2. Smirnov T.S. Ekologizatsiya soznaniya i yeye rol v optimizatsii vzaimodeystviya obщestva i prirodы (Ekologizatsiya soznaniya vo vzaimodeystvii obщestva i prirodы). – Ivanovo, 1984. – S.74. 3. Dolgopolova L.D., Dolmatova N.I. K teorii issledovaniya prirodooxranitelnogo pravosoznaniya // Problemы pravovedeniya. – 1981. –№42. 4. Vershok I.L. Ob ekologicheskom pravosoznanii // Gosudarstvo i pravo. – 2003. – №3. – S.42. 5. Vershok L.I. Ob ekologicheskom pravosoznanii // Gosudarstvo i pravo. – 2003. – №3. – S.42. 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. – 1993. – №1. – 38-modda; – 2017. – №24. – 487-modda; – №37. – 978-modda.

Share

COinS