•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, the author reveals features of legal regulation of the offer and acceptance in the Republic of Uzbekistan and the USA at the conclusion of the foreign economic transactions.

References

1. Barnes A.J., Morehead Dworkin T., Richards E.L. Law for Business. Ten the Edition. – New York, 2009. – P.183. 2. Di Matteo L.A. The Law of International Contracting. The Hague, 2000. – P.211. 3. James J. White, Robert S. Summers. Uniform Commercial Code. 3d. ed. 1995. – P.34-35. 4. Maria del Pilar Perales Viscasillas. “Battle of the Forms” Under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Comparison with Section 2-207 UCC and the UNIDROIT Principles, 1998. 5. Resseguie D. New York Commercial Law. 2011 Edition. New York, 2010. – P. UCC-107. 6. Bernam U. Pravovaya sistema SShA. 3-y vыp. – M., 2006. – S.662. 7. Kanashevskiy V.A. Vneshneekonomicheskiye sdelki: materialno-pravovoye i kollizionnoye regulirovaniye. – M.: Volters Kluver, 2008. – S.103. 8. Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu Respubliki Uzbekistan. T.1. – Tashkent: Vektor-Press, 2010. – S.721-722. 9. Krasnoyarova N.I. Garmonizatsiya norm Grajdanskogo kodeksa RF o zaklyuchenii i izmenenii vneshneekonomicheskix dogovorov // Sovremennoye pravo. – 2010. – №10. – S.60-63. 10. Leonova Ye.V. Mejdunarodnыy dogovor kupli-prodaji: zaklyucheniye i soderjaniye. Dis. … kand. yurid. nauk. – SPb, 2002. – S.16-17. 11. Litavrina S.A. Yedinoobraznыy torgovыy kodeks SShA: Istoriya sozdaniya i rol v pravovoy sisteme SShA. Avtoref. … kand. yurid. nauk. – M., 2009. – S.25. 12. Petrusha A.A. Pravovoye regulirovaniye ofertы i aksepta v Rossii i SShA pri zaklyuchenii dogovora kupli-prodaji tovara // Aktualnыe problemы Rossiyskogo prava. – 2012. – №2. – S.303-304. 13. Petrusha A.A. Regulirovaniye dogovora mejdunarodnoy kupli-prodaji tovarov po pravu Anglii i SShA. Avtoref. … kand. yurid. nauk. – M., 2013. – S.22. 14. Rozenberg M.G. Mejdunarodnaya kuplya-prodaja tovarov: kommentariy k pravovomu regulirovaniyu i praktike razresheniya sporov. 4-ye izd., ispr. i dop. – M., 2010. – S.89.

Share

COinS