•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the current legislation of the Republic of Uzbekistan, which regulates the grounds of termination of the labour contract under circumstances beyond control of parties. Proposals, recommendations, as well as scientific and practical conclusions on the improvement of legislation have been developed.

References

1. Filchakova S.Yu. Prekraщeniye trudovogo dogovora po obstoyatelstvam, ne zavisyaщim ot voli storon. – M., 2003. 2. Gasanov M.Yu. Trudovoye pravo Respubliki Uzbekistan. Obщaya chast. – T.: LESSON PRESS, 2016. 3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi 1996 y. 1-songa ilova; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – №37. – 978-modda. 4. L.A.Andreyeva, K.N.Gusov, O.M.Medvedev. Nezakonnoye uvolneniye. Nauchno-prakticheskoye posobiye. – M., 2014. 5. Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 30.12.2001, №197-FZ (red. ot 31.12.2017) (http://www.consultant.ru/) (murojaat sanasi: 10.02.2018). 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2002. – №12. – 217-modda; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. – 2006. – №6. – 262-modda. 7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1997. – №9; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – №37. – 978-modda. 8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1996. – №2. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2016. – №17. – 173-modda. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2017. – №03/18/455/0492.

Share

COinS