•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article is devoted to the research of the historical-philosophical works of Beruni coming out as one of the important components of the rich and polyhedral heritage of Abu Raikhan Beruni and his contribution to studying history of philosophy of peoples in many regions including the Central Asia as well.

References

1. Karimov I.A. O‘zbekistonning asosiy ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi majlisidagi ma’ruza. 1995 yil 23 fevral. – T.: O‘zbekiston, 1995. – B.46. 2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch // T.: Ma’naviyat. 2008. – B. 42 – 43. 3. Abu Rayhon Beruniy. Turar joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun manzillarning chegaralarini belgilash. Geodeziya. Tanlangan asarlar. III tom. – T.: Fan, 1982. – B.61 – 62. 4. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar // Tanlangan asarlar. I tom. – T.: Fan, 1968. – B.40. 5. Abu Rayhon Beruniy. Turar joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun manzillarning chegaralarini belgilash.Geodeziya. Tanlangan asarlar. III tom. – T.: Fan, 1982. – B.61. 6. Abu Rayhon Beruniy. Turar joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun manzillarning chegaralarini belgilash. Geodeziya. Tanlangan asarlar. III-tom. – T.: Fan, 1982. – B.65. 7. Abu Rayhon Beruniy. Turar joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun manzillarning chegaralarini belgilash. Geodeziya. Tanlangan asarlar. III tom. Toshkent, Fan, 1982. – B.68. 8. Abu Rayhon Beruniy. Turar joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun manzillarning chegaralarini belgilash. Geodeziya. Tanlangan asarlar. III tom. – T.: Fan, 1982. – B.67. 9. Abu Rayhon Beruniy. Hindiston.– B.115. 10. Abu Rayxan Beruni. Izbrannыe proizvedeniya. – T.: Fan, 1963. – S.21. 11. Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. – B.28.

Share

COinS