•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article the author conducted an analysis directions of improving of criminal legislation in the conditions of judicial-legal reforms. And as a result of analyze there had been some suggestions in order to improving of Criminal code of the Republic of Uzbekistan.

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017 y., 6-son, 70-modda. 2.N.A.Lopashenko. Ugolovnaya politika. – M.: Volters Kluver, 2009. – S.23. 3.Abdurasulova Q.R., Salaev N.S. Jinoyat huquqida dekriminalizasiya qilish masalalari (tushunchasi, ijtimoiy zarurati hamda O‘zR JK Maxsus qismidagi ayrim qilmishlarni dekriminalizasiya qilish). // O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi axborotnomasi. – Toshkent, 2014. №1. 4.O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi materiallari.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS