•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article the questions related with the independence of judicial system, the problems of realization of the principles of legality and morality in judiciary are analyzed. Performance of all variety of tasks by courts it is possible only in conditions when judicial authority really has autonomy and independence. Judicial authority has to become the stabilizing force in the state, capable to protect the rights and freedoms of citizens, and a society – from the social conflicts.

References

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub (Qalblar sevgilisi). – T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1983. – B.111. 2. Temur tuzuklari. – T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1999. 3. Karimov I.A. Adolat – qonun ustuvorligida: Prezident I.Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkinchi chaqiriq oltinchi sessiyasidagi ma’ruzasi // Halq so‘zi. – 2001. – 30 avgust.; Ishonch. – 2001. – 31 avgust. 4. Xamrayev A.A. Sudyalar kasbiy-malakaviy huquqiy ongi: shakllanishi va rivojini ta’minlashning nazariy va amaliy jihatlari. – T.: Respublika yuristlar malakasini oshirish Markazi. 2007. – B.304. 5. Xamrayev A.A. Hammualliflikda. O‘zbek davlatchiligi tarixi (O‘zbekiston Respublikasining tashkil topishi III kitob). – T.: Fan va texnologiya, 2015. – B.228. 6. Gruziya davlati Tibilisi shahrida 2002 yilda o‘tkazilgan sud islohatlariga bag‘ishlangan xalqaro anjuman materiallari.

Share

COinS