•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article highlights the issues of circumstances on preventing marriage. Author, having studied the circumstances on preventing marriage, shares with the idea on improvement of family legislation.

References

1. Fuqarolik huquqi. Mualliflar jamoasi. I qism. – Toshkent: TDYuI, 2006. – B.312. 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 18 noyabrdagi 378-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalari”. – Toshkent: Adolat, 2016. 3. Shoraxmetov Sh. Musulmon huquqi va xotin-qizlar himoyasi. Sharq mash'alasi. – Toshkent, 1996. – №1–2. – B. 52. 4. Yuldasheva Sh.R. Fuqarolik va oila huquqida vasiylik va homiylikning mohiyati, uning amalga oshirish usullari. Yurid.fan.nomz.Dis..Toshkent, 2005. – B. 159. 5. Nechaeva A.M. Semeynoe pravo. – M.: Yurist, 2000. – S. 307.

Included in

Family Law Commons

Share

COinS