•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article describes ideological threats to security, and stability of the republic, improvement of the information security system, timely and proportionate countermeasures,which are mentioned in the first part of the fifth priority directions of the Strategy of Action “Priority areas in the field of security, inter-ethnic harmony and religious tolerance, and implementation of balanced, mutually beneficial and constructive foreign policy”.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–4947-son Farmoni (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son). 2. A.Azizxo‘jaev, N.Umarova, R.Qo‘chqorov. Globallashuv va axborotlashgan jamiyat muammolari. – T.: Akademiya, 2011.– B.14 – 15. 3. Qo‘chqorov R, Tojiboeva D., Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: TDYuU, 2016. – B.89. 4. http://socialengec.ucoz.ru/publ/teorii_socialnogo_razvitija/storonniki_informacionnogo_obshhestva 5. “Ministerstvo torgovli SShA soobshaet...” // Mir Internet. – 1998, – № 6. 6. Quronov M. Ezgu g‘oyalar ro‘yobi. – T.: Ma'naviyat, 2011.– B.63. 7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. – B.115. 8. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma'ruza. 2010 yil 12 noyabr'. – T.: “O‘zbekiston”, 2010. – B.131–132. 9. http://www.norma.uz.

Included in

Other Law Commons

Share

COinS