•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, auther studies and analyzes the legislation on the participation of the prosecutor in collecting receivables and payables of the insolvent debtor. In addition to, recommendations related to the improvement of the prosecution activity in the bankruptcy case are developed

References

1. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini ta'minlashning muhim omilidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017 yil 7 yanvarda Prokuratura xodimlari kuni oldidan bir guruh soha xodimlari bilan uchrashuvdagi nutqi // Xalq so‘zi. – 2017. – 10 yanvar', – № 6 (6700). – B.1. 2. Vitryanskiy V.V. Puti sovershenstvovaniya zakonodatel'stva o bankrotstve // Vestnik VAS RF. –2001. – №3. – S.92. 3. Telyukina M.V. Teoriya i praktika nesostoyatel'nosti (bankrotstva). – M., 2002. – S.105. 4. Popondopulo V.F. Problemi sovershenstvovaniya zakonodatel'stva o nesostoyatel'nosti (bankrotstve) // Pravovedenie. – 2006. – №3. – S. 23. 5. Moskaleva O.A. Kategoriya neplatejesposobnosti v konkursnom prave Rossii // Predprinimatel'skoe pravo. – 2007. – №4. – S. 24. 6. Karelina S.A. Mexanizm pravovogo regulirovaniya otnosheniy nesostoyatel'nosti. – M., 2008. – S. 124. 7. Suvorov Ye.D. Neplatejesposobnost' kak osnovanie dlya priznaniya individual'nogo predprinimatelya bankrotom // Nesostoyatel'nost' (bankrotstvo). Nauchno-prakticheskiy kommentariy novell zakonodatel'stva i praktiki yego primeneniya / Pod red. V.V. Vitryanskogo. – M.: Status, 2010. – S. 319. 8. Traynin A. Nesostoyatel'nost' i bankrotstvo. – Sankt-Peterburg, 1913. – S.24. 9. Ibratova F. Bankrotlik to‘g‘risidagi ishlarda prokuror ishtiroki.http://huquqburch.uz.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS