•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analysis the issues of social security law as an important social-economic right of person, as well as proposals and recommendations concerning the relevance of the development of science of social security law.

References

1. Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili // Xalq so‘zi. – 2016. – 31 dekabr'. 2. Mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy yakunlari va 2016 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Maxkamasi majlisi. https://www.gov.uz. 3. Mirziyoev Sh.M.”Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”//Xalq so‘zi. – 2016. – 8 dekabr'.

Share

COinS